ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

Az a gondolat, miszerint az emberiség, mi valamennyien Káin gyermekei vagyunk, régóta zavarja az emberiséget.


No annyira azért nem, hogy ne beleznék, ölnék egymást változatlan hévvel évezredek óta, de már a zsidók is gondot fordítottak rá, hogy ez a tény ne nagyon domborodjék.


Sőt ha lehet inkább homorodjék.


Ennek jegyében feltehetőleg rögvest Babilónból való hazatérésük után sebtiben kisebb kaparásokat is ejtettek mindannyiunk ős-ősükükapja, Noé kutyabőrös családfáján is.


Noé és apja, Lámekh ősei a Tóra, azaz Mózes öt könyve szerint szerint

(no és persze a keresztény Biblia szerint is).


I. Mózes 4,17-18 és             I. Mózes 5,18-24 szerint
( Ter 4,17-18) ( Ter 5,18-24)
 
1. Ádám 1. Ádám
     |      |
2. Káin 2. Szet
     |      |
     | 3. Enos
3. Hanok1      |
     | 4. Kenan
     |      |
4. Irád 5. Mahalaleel
     |      |
     | 6. Járed
5. Mechujael      |
     | 7. Hanok1
     |      |
6. Metusael =? 8. Metuselach2
     |      |
( I.) Ada  –          7. Lemek3  –  ( II.) Cillá 9. Lemek3
/\                               /\      |
Jábál  Jubal    Tubalkáin   8. Nóé4 1 0. Nóé4

Az ősatyák nevének magyar változata a köznyelvben főleg a magyar nyelvű református Bibliákból honosodott meg. Magyar nyelven a zsidók, a katolikusok és protestánsok eltérő helyesírást alkalmaznak, holott az eredeti nem latin betűs nevek átírása egyértelműbb kellene legyen. Feltehetően nem is a fonetikai nehézségek hanem a különbözni vágyás motiválta a különbségeket.

1 Hanok, Hanók - régebbi magyar változatokban Énok, Énókh, Énoch. Ritábban Enók, Enókh.
Ma leggyakrabban: Hénokh vagy Hénok, esetleg Henoch, Hénoch.

2 Metuselach - Matuzsálem a régebbi, közismert névváltozata

3 Lemek - Lámekh, régebben Lámech

4 Noé - zsidóknál leggyakrabban Nóé


Merthát hogy a csudába lenne az lehetséges, hogy olyan áldott jó emberek, mint például én ( és nojó - még rajtam kívül is esetleg még egy páran) Káin egyenesági leszármazottjai lennénk?


Itt van például Robert Graves, aki egyebekben bátor mint az oroszlán, de ebben a kérdésben még ő is némi mujaságot színlel (Robert Graves - Raphael Patai : Héber mítoszok 95. o.-tól).

Nyilván önvédelmi reflexből. Aki ugyanis esetleg túlságost pedzegetné a témát, előbb-utóbb szívlapáttal ütnék agyon. Tán először épp a zsidó teológusok. Persze szigorúan sábesz múltával.


Másik hazánkfia hittudós (Raphael Patai is az), aki egyenesen a Brit Birodalom Főrabbiságáig vitte, azt az épületes megjegyzést fűzi mindehhez Tóramagyarázatában (Dr. J. H. Hertz - Mózes öt könyve és a haftárák), hogy aszongya:

„E táblázatokban Sét utódai és Káin utódai közt két közös nevet (Hanók, Lemek) találunk. Mindkét esetben azonban az összefüggés világosan mutatja, hogy különböző egyénekről van szó.”

Namármost itten van ez az istentelen buzibabusgató ballibsibolsikomcsi söpredék, aki Káin ős-ős-ük-ük-üknagyapjuk szellemében kérdezik ma is pofátlanul az Urat, hogy

„Tán őrzője vagyok az én testvéremnek?”

Ámde mi a derék keresztény sőt keresztyén magyarok nem így viszonyulunk ám az Úrhoz.


Hanem tisztelettudóan, lehajtott fővel, esetleg térdepelve engedelmesen és áhítatosan mondjuk:


„Igen Uram! Mi őrizői vagyunk a mi testvérünknek!


Menekülttábor - Magyarország, 2015

Menekülttábor - Magyarország, 2015
Ámen!
2015. 08. 02.További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!


Kapcsolódó bejegyzések:

Káin gyermekei (I.)

Moziban voltam tegnap - Káin gyermekei II.


2
3 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 26 komment érkezett

1. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 02. 22:39

Egy ősi, rég elfeledett vatikáni babona, jóslat szerint ez a Ferenc Pápa, a 266. pápa, ez az utolsó Pápa.

Utána már Jézus Krisztus jön megint.

Tök jó, hogy én nem hiszek a babonákban.

Mert akkor rinyálnék egy picinyt.

A Pápa ugyanis 78 éves!

Hallga csak miért?:Máté evangéliuma 25. fejezet 31-46


„Az utolsó ítélet.

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.

Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól.

A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.

Aztán így szól a király a jobbján állókhoz:

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!

Éhes voltam, és adtatok ennem.

Szomjas voltam, és adtatok innom.

Idegen voltam, és befogadtatok.

Nem volt ruhám, és felruháztatok.

Beteg voltam, és meglátogattatok.

Börtönben voltam, és fölkerestetek.

Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna?

Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?

A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.

Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem.

Szomjas voltam, s nem adtatok innom.

Idegen voltam, s nem fogadtatok be.

Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel.

Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni.

Ekkor ezek is megkérdezik:

Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?

Erre majd ezt feleli:

Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.

Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

2. osszián (látogató)
2015. 08. 02. 23:41

Malachiás próféta szerint. A 11. században élt, ha jól tudom.

ujszo.com/cimkek/kulfold/2005/04/04/szent-malakias-irorszagi-profeta-szerint-az-utolso-elotti-papa-jon

De az utolsó előtti az Benedek volt.

A jó keresztény magyar fütykössel támad a segítséget kérő ellen. A rossz magyar inni ad neki. Meg enni, alkalomadtán.

3. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 02. 23:44

Hát ha Benedek volt az utolsó előtti, akkor Ferenc az utolsó, nem?

4. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 02. 23:46

"Malachiás próféta szerint. A 11. században élt, ha jól tudom."

Sajna nem emlékszem. A neve se ugrott be. Azt se tudtam, hogy ír volt.

5. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 02. 23:49

Szerintem valami Ráth-Végh könyvben olvastam kissrác koromban.

6. Osszián
2015. 08. 03. 9:01

Az Ószövetségben vannak ilyen ellentmondások. A Káin témánál:
Káin megöli Ábelt, ezért az úr (aki először felhergeli), elűzi. A zsidó történetíró Iosephus Flavius azt írta, hogy "A régi hagyomány szerint Ádámnak 33 fia és 23 leánya született". Káin fia Hénoch. Káin "várost épített, és azt fiáról Hénochnak nevezte el".
Ki volt Hénoch (Énok) anyja?

Ilyesmire nem ad választ a Biblia.

A Tóra egyik passzusa aztán lazán kihagyja Káint, mint őst. A második táblázatnál meg azt kérdezném, kije volt Ádámnak Set? Fia, vagy unokája? És kikkel házasodtak eme fiak? A lánytestvéreikkel? Mert akkor a pusztába űzött Káinnal az egyik lány is el lett űzve.

7. vektorviktor (látogató)
2015. 08. 03. 9:17

Igen ám, de Benedek nem halt meg, hanem lemondott. Ez nem az isteni terv része, hiszen halálukig kell a tévedhetetlenséggel megáldott hivatalukban maradniuk, isten kegyelméből.
Most Benedek jól bekavart.
Jézus irodájában nagy a fejetlenség, az irodista angyalok zavartan verdesnek szárnyaikkal, csak egy szó hallatszik ki a zűrzavarból: "újratervezés".
Ki tehát az utolsó?
Eljött-e az idő?
Most számolják újra a szuperszámítógépek.

Egyébként ez az ír Malachiás próféta nem Alex véletlenül? Nekem gyanús...

8. Osszián
2015. 08. 03. 9:19

Nagyon híres jövendőmondó Malakiás, olyan. mint Nostradamus, aki ha jól emlékszem, szintén erre az időszakra teszi az utolsó pápa működését.1130 körül Rómában járt, leborult az akkori pápa előtt, és elkezdte sorolni a következő pápákat.
Eszerint valóban Ferenc az utolsó pápa.

"Nostradamus szerint amikor fekete pápát választanak meg, akkor jön el a vég.
Nos a jelenlegi Ferenc pápa Buenos Aires jezsuita érseke volt mielőtt pápává választották.
A jezsuiták rendje 1540-ben alapult Loyolai Szent Ignác által, Nostradamus pedig 1503-1566-ig élt, vagyis a jezsuita rend megalakulásának időpontjában.

Kezdetben, vagyis Nostradamus idejében, aki egy fekete pápa eljövetelét jósolta, nem volt sajátos jezsuita szerzetesi ruha. Ignácék a párizsi teológus hallgatók ruháját viselték, a fekete talárt. Később viszont ez állandóvá vált, és évszázadokig a jezsuita szerzetesek fekete talárt viseltek, vagyis Nostradamus fekete pápája nem biztos, hogy a bőrszínre értendő, mint sokan gondolták, hanem elképzelhetően egy jezsuitára utalt."

9. Osszián
2015. 08. 03. 9:40

Malakiás szerint, Vektorviktor, az utolsó előtti pápát száműzik. Egy egy mondattal jellemzi az egymás követő pápákat:

"II. Celesztinre (165., 1143-1144) úgy hivatkozik, mint „Ex castro Tiberis”, vagyis „A Tiberis melletti kastélyból származó”-ra. Celesztin valóban a Tiberis partján található Cittá di Castello kisváros szülötte, s eredeti neve is „Guido di Castellano” volt."

– IV. Celesztin (179., 1241) a „Leo Sabinus” (Szabin oroszlán) jelzőt kapja. Megválasztása előtt a középolasz Sabina régió püspöke volt, s címerében egy oroszlán látható.

– VI. Sándor (214., 1492-1503) Bos Albanus in portu” (Albanus ökre a kikötőben) jelenik meg. Mindenki kedvenc Borgiája eredetileg Albano és Porto városainak püspöke volt (porto = portu = kikötő), s ha ez nem lenne elég, címerében még egy ökör is ott figyel."

Közelmúlt:

VI. Pál (262., 1963-1978), „Flos florum” (Virágok virága). Címerében liliom (és mindjárt három) látható. Ezt a növényt különböző teológiai szövegekben virágok virágának nevezik.

– I. János Pál (263., 1978), „De medietate lunæ” (A félholdtól származó). A rejtélyes körülmények között, alig egy hónapnyi uralkodás után elhunyt pápa felszentelésekor is félhold volt, s halálakor is. Eredeti teljes neve Albino Luciani volt, ami (nagyjából) fehér fényt jelent, amit a merészebb jóslatfejtők a (fél)hold fényéhez hasonlítanak. És ez még nem minden: a Mosolygós Pápa az északolasz Belluno megyében született (belluno = szép hold)."

Az oldal írója, ahonnan idéztem, ezt írja, nagyon eszesen:

"Javaslom a latinul vagy angolul értő olvasóknak, hogy találomra válasszanak egy Malakiás-féle próféciát mondjuk innen, azt kapcsolják össze egy (ugyancsak véletlenszerűen kiválasztott) pápával, s ide a rozsdás bökőt, hogy maximum fél óra alatt találnak valamiféle, logikusnak tűnő kapcsolatot a kettő között"

Javaslom is a latinul vagy angolul értő olvasóknak, hogy találomra válasszanak egy Malakiás-féle próféciát mondjuk innen, azt kapcsolják össze egy (ugyancsak véletlenszerűen kiválasztott) pápával, s ide a rozsdás bökőt, hogy maximum fél óra alatt találnak valamiféle, logikusnak tűnő kapcsolatot a kettő között.

www.youtube.com/watch?v=EMJyTl-BAPA

10. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 9:50

A Biblia több utalást is tartalmaz azt sugallva, hogy a szaporodjatok és sokasodjatok parancsolata fontosabb, mint a közeli rokonok pláne testvérek házasságának a tilalma, ami későbbi fejlemény.

Sét Ádám és Éva fia volt.

Szerintem itt mi azt látjuk, hogy a babilóni fogság után a régi kánaáni mítoszokat a zsidók megpróbálták összeegyeztetni az újdonsült egyistenhitükkel.

Jábál, Jubál, Tubalkáin és Nóé is valamiféle kultúrhérosz, esetleg egyenesen kánaáni isten lehetett, akiket humanizáltak, és beépítettek a geneológiába.

Aztán ezeket a legendákat reszelgették addig, amíg ki nem jött egy elfogadható rendszer az egyistenhit szempontjából és a kor erkölcsének megfelelően. Bevonva babilóni és perzsa mítoszokat is.

A bele nem illő könyveket meg idegen vallás könyvének vagy eretnekségnek mondták, és nagyrészt el is vesztek.

De érdekes, hogy sok ilyen könyv még Jézus idejében is megvolt, és egyes gondolatokat még idéznek belőlük.

Azt, hogy megtudjuk, mi lehetett mondjuk Noé eredeti családfája, ahhoz találni kellene valami olyan könyvtárat mint Ebla vagy Ugarit de Izrael területén.

11. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 9:53

Kedves Vektorviktor!

Benedek már nem pápa. Lemondott.

Nincs ezzel semmi gond.

A jóslatba sem kavar bele ez a fejlemény.

12. vektorviktor (látogató)
2015. 08. 03. 9:55

Kezdek megijedni.

Ahhoz képest, hogy a jezsuita rend újra engedélyezekor kifejezetten a liberális elvek ellen vélt támogatót felfedezni bennük mind a pápa, mind a még hivatalban lévő abszolutista uralkodóházak, ahhoz képest a jezsuita pápa meglehetősen toleráns és befogadó egyházat hirdet most, 201 évvel később.

Ez a Malakiás nem Moloch véletlenül? Tényleg élt? Tényleg így hívták?

13. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 10:06

A jezsuiták mindigis többet megengedhettek maguknak, mint mások, mert ők feltétel nélküli engedelmességet fogadnak a pápának.

Addig amíg ezt számonkérik, addig viszont bármit megtehetnek.

Olyanok ezzel, mint a bolondok a diliflepnivel.

Amíg nem tesznek valami durvát, amivel diliházba zárják őket, addig büntetlenül megtehetnek bármit, amit másoktól nem néznének el.

Lásd redukciók, Teilhard De Chardinm vagy akár ezt a Pápát is, akinél ez szakmai ártalom.

14. Osszián
2015. 08. 03. 10:38

Vektor, Az bizonyos, hogy a 12. században élt egy Malakiás püspök.

A többi az nem biztos.

A próféciákat 300 év múlva találta meg egy kutató, aki a Vatikánban matatott.

15. Osszián
2015. 08. 03. 10:44

"Sét Ádám és Éva fia volt"

Tedd hozzá, hogy a Biblia szerint. Így ezek szerint Káin testvére volt az a Sét. De akkor meg ott az énok problematika. Most akkor Set, vagy Káin fia volt?

"Olyanok ezzel, mint a bolondok a diliflepnivel".

Ja, mint a templomosok, akik nem egészen követték a katolikus dogmákat, viszont ők is feltétlen hűséget fogadtak a mindenkori pápának, ezért sok mindent elnéztek nekik . Egészed IV. Fülöpig - a francia király szemet vetett a rend hatalmas vagyonára, és pápai segédlettel elpusztította a rendet, a vagyont elkobozta, a nagymestert megégette. A rend 1314-ben megsemmisült.

16. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 11:03

Itt sokkalta több probléma van, mint Énok.

A kérdés, hogy ha már ennyire átalakították a Tórát, akkor miért nem alakították teljesen ellentmondásmentessé?

Szerintem ennek két oka van.

Egyrészt ezek nem csalók voltak, hanem hittudósok, akik a szent szövegekben csak olyan módosításokat hajtottak végre, amiben közmegegyezést tudtak produkálni.

Másrészt szerintem voltak annyira előrelátók, hogy ha túl szigorú szöveget produkálnak, azzal meggátolják a későbbi, akár évszázadokkal később szükségessé váló átértelmezéseket, korhoz, korerkölcshöz igazítást.

De ettől még nagyon érdekes, hogy hogyan nézett ki ez a legenda mondtjuk az i. e. 6-7 században.

17. Osszián
2015. 08. 03. 12:05

"Egyrészt ezek nem csalók voltak, hanem hittudósok"...

Hát az biztos, hogy nem árultak csodatevő barackmagot 1000 sékelért...:-)

Olyanformán történhetett, mint majd a 4 evangélium kanonizálása, kihagyva vagy 30 másikat, ki tudja mennyit.

Ami megfelelt, és ami nem felelt meg az akkori hitnek.

A másik ok az, hogy ezeket 500 körül, a babiloni fogság után jegyezték fel. Addig alighanem a szájhagyomány őrizte. Ki így, ki úgy emlékezett a hallottakra.

Nézd meg Zorró, hogy az egyik felsoroláson Matuzsálemig 6 generáció van, a másikon nyolc.

Vagy az egyik sikkaszt, vagy a másik told be két generációt.

A Noé téma ugye szerepel a sumér Enigmában. Ezt a témát nyilván Babilóniából hozták. Ott alakultak ki a zsinagógák, addig csak egy templom volt: a Templom.

A teremtés annyira leegyszerűsített, mondhatni primitív szöveg, hogy nemigen lehet egy magasabb civilizációs, magasabb kultúrájú néptől átvétel, fordítva szokott lenni, a primitívből lesz a szélesebb körő kibontás - vagyis az a rész nem kölcsönvett.

18. Osszián
2015. 08. 03. 12:06

Zorró, nézd meg a Gácsi postban a "Magyarok bejövetele" karcot - most illesztettem be - emiatt tettem fel újra.

Köszi.

19. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 12:25

Tök érdekes viszont, hogy milyen szemmel látható módon terelgetik el az olvasó figyelmét a babilóni fogságról.

És főleg ami neki véget vetett, a perzsa uralomnak, és mégfőleg a perzsa vallás, zoroasztrizmus / mazdaizmus lehetséges hatásáról.

Inkább megragadják az olvasó szakállát, és szakállánál foggva fordítják a tekintetét Egyiptom felé, egyiptomi nevet adva vallásalapítójuknak, Mózesnek.

Nyílván mert az egyiptomi vallásra igazán nem lehet mondani, hogy hasonlítana az újsüttetű zsidóra.
Az Aton-kultusz nagyon halovány párhuzam Mózes meg a Naphimnuszra hasonlító zsoltár ellenére.

Bár!:

Hamár Káin, Ábel és Szét.

Ozirisz, Ízisz, Nephtisz és Széth szintén testvérek, és Széth öli meg Oziriszt, Hórusz meg bosszút áll.
Az egyik Bibliai hagyományban pedig Szét leszármazottja, Lámek aki megöli Káint. A korábbiban viszont Káin leszármazottja mint Noé is persze.

Azon kívül egyes Biblián kívüli hagyományok szerint Káin és Ábel azon vesztek össze, hogy saját ikerhúgukat vegyék el feleségül, vagy egymásét.

Vö: Ozirisz, Ízisz, Nephtisz és Széth esetét.


De a lényeg, hogy leginkább az a kerülendő kérdés, hogy Jahve mennyire hasonlít Ahuramazdára.

20. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 12:25

OK Nézem.

21. maxval bircaman HFQJBLWX
2015. 08. 03. 13:14

Az eretnek argentín római pápa szakadást fog előidézni a katolicizmusban. A szakadás várható aránya 2:1.

A kisebb rész vissza fog térteni az ortodoxiába, ahonnan elszakadt a XI. században, egy ortodox római pápa vezetése alatt.

A nagyobb részből liberális, újprotestáns szekta lesz. Lesz ott majd minden: női papságtól, sátánista rituálékon és homokos álházasságon keresztül egészen Jézus kereszthalálnak jelképes értelmezéséig.

22. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 13:19

Kedves MaxVal!

Mire alapozza ezt?

Ez a pápa átkozott ki éppen a minapában egy papot, mert tiltás ellenére tovább hirdette a nők pappá szentelésének és a homoszexuális házasság engedélyezésének a kérdését.

Nem nagyon figyeltem oda, de ezen kívül az utóbbi időben nem nagyon fordult elő kiátkozás.

23. Osszián
2015. 08. 03. 14:27

21. maxval bircaman HFQJFHWX
2015. 08. 03. 13:14
Az eretnek argentín római pápa szakadást fog előidézni a katolicizmusban. A szakadás várható aránya 2:1.

A kisebb rész vissza fog téríteni az ortodoxiába, ahonnan elszakadt a XI. században, egy ortodox római pápa vezetése alatt.

A nagyobb részből liberális, újprotestáns szekta lesz. Lesz ott majd minden: női papságtól, sátánista rituálékon és homokos álházasságon keresztül egészen Jézus kereszthalálnak jelképes értelmezéséig."

Kifejezett tisztelettel kérlek, hogy ezt fejtsd ki bővebben.

Mert: amennyiben az a jezsuita pápa eretnek, akkor nem lehetséges, hogy az egyetemes egyház ortodoxiájában lesz szakadás?

A kérdésem őszinte.

Csak kultúrhistóriai szempontokból olvastam , vizsgáltam a Bibliát , az egyháztörténeti vonatkozásokat is - itt és most olyan pápa van, aki inkább szent Teréz nyomdokain jár, és nem a Borgiákén.

24. vektorviktor (látogató)
2015. 08. 03. 16:24

Várjál maxi, ezt a 2:1-et megteszem valami londoni fogadóirodában.

25. Quick
2015. 08. 03. 21:50

Zorro, kérem!

Megint nagyot dobott!
Tetszett....és megrendítő! :(((((((((
+++++

26. ZorróAszter (szerkesztő)
2015. 08. 03. 22:01

Kedves Quick!

Köszi szépen.

Nékem ez a Káin-dolog régi mániám.

És mindig jókat röhögök rajta, mennyire nem tetszik még a kérdés felemlegetése se az embereknek. :o)

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok