ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

Élvezettel olvastam Cenzúrázó Házi Szent Kingánk Magdalai Máriáról szóló cikkét.

MM, avagy az asszonyok napja

Világunkban, ahol immár a dokumentumfilmek fordítói is félanalfabéta áltolmácsok, akik a Google fordító bétaságának köszönhetően lépten-nyomon röhejes módon tesznek tanúbizonyságot nem is félműveltségükről, hanem egyenesen elképesztő általános tudatlanságukról, cseppet sem zavar ha ilyesmivel egy blogban találkozom.

A tudatlanság legmókásabb jele, amikor valaki annyira büszke a legalább így-úgy innen-onnan felcsipegetett tudásmorzsákra, hogy belegyömöszöli és villogtatja mondókájában ha kell (ha van ott helye) - ha nem.

„A korban még létezik a szakrális prostitúció. A zsidóság istenképe jelentősen eltért a többi kánaáni nép felfogásától; a teremtés sem "szexuális aktivitás" eredménye. Isten lélek, szellemi "lény". Nincs sem teste, sem neme. A zsidóság volt az egyetlen kánaaita nép, amely szigorúan tiltotta a kultikus, szakrális jellegű prostitúciót. Ennek megszegését a Törvény halállal büntette.******* Tiltani és büntetni csak azt lehet, ami létezik és előfordul.”

Házi Szent Kingánk is ezt teszi. Hallott valamit a misztériumvallásokról, templomi, szakrális prostitúcióról (Fúúú milyen izgi!), aztán nehogy kárba vesszen a nehezen megszerzett tudás, belegyömöszöli a Magdalai Máriáról szóló cikkébe.

Annyira nem akartam belemenni, hogy vajon hogyan képzeli a szakrális prostitúciót mondjuk a Jeruzsálemi Templomban? Vagy hol tartottak a Jézus korabeli Izráelben vallási köntösbe öltöztetett orgiákat?

Mert ugye ezek híján az írás légbőlkapott hülyeségek zagyvaléka. A maradék meg a liliomról szól.


Az általa törölt kommentek:


10. ZorróAszter
2014. 07. 22. 21:02


Kedves Kinga!

Jézus idejében már réges-régen nem volt templomi/szakrális prostitució a környéken.

A Máriában lakozó démonok azt szimbolizálják, hogy minden tekintetben bűnös asszony volt. Annak, hogy effektíve a szexualitás, paráznaság démona nincs nevesítve, nincs jelentősége: a korabeli emberek emberek enélkül is feltételezték ezt - miért pont az hiányzott volna alapon.

Nem ismerjük az összes apokrif evangéliumot, csak kb. 36 -ot: nem tudjuk, hogy az elveszett, megsemmisített evangéliumok közül melyik mit írt Máriáról.

A hivatalos evangéliumok itélete legalábbis részben válasz egyes apokrif evangéliumok olyan állításaira, miszerint Mária lett volna a legfőbb tanítvány, vagy hogy Jézus felesége, esetleg szeretője lett volna.

A Fülöp evngéliumának említett része is töredékes, így nem tudjuk, hogy azt állítja-e, hogy szájon csókolta-e Máriát. Azt hiszem, a töredék alapján az is lehetséges, hogy gyakran megcsókolta az arcát, vagy az is, hogy gyakran homlokon csókolta.11. Kinga (szerkesztő)
2014. 07. 22. 21:56


@ZorróAszter Kedves ZorróAszter!
"Jézus idejében már réges-régen nem volt templomi/szakrális prostitució a környéken." túllépve azon, hogy ki mit ért környéken, megjegyezném, hogy volt.
"De van némi kifogásom ellened: Vannak ott nálad Bálám tanításának követôi, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait." - János Apostol Jelenések könyve 2. fejezet A Jelenések könyve ugyan Krisztus után keletkezett, de még az ő századában, amennyire ez tudható.

Szakszerű magyarázat, csakhogy félreértés ne essék teológiai képzetlenségem miatt, leginkább a második mondat utolsó mondatrészre hívnám fel a figyelmed: ".... A bálványáldozati hús evése pedig arra a hellének és rómaiak között dívó szokásra utal, melyek során hatalmas, pogány isteneknek szánt, áldozati jellegű bankettokat tartottak. ... Gyakran torkolltak ezek a bankettok orgiákba, melyhez főként a misztériumvallások által biztosított szakrális prostitúció nyújtott hátteret. Erről a jelenségről a Római és az első Korintusi levél is beszámol."

A többiről pedig azt gondolom, elég világosan leírtam a bejegyzésben.12. ZorróAszter
2014. 07. 23. 13:09


Kedves Kinga!

Tehát akkor pontosan hol létezett például templomi prostitució Jézus idejében Izraelhez legközelebb?13. Kinga (szerkesztő)
2014. 07. 23. 13:31


@ZorróAszter mivel a misztériumvallások az egész Közel-Keletet behálózták(nem csak ott hódítottak, hanem máshol is) úgy vélem felesleges ezen lovagolni, hogy pontosan hol. Nem hinném, hogy épp Izrael maradt volna ki, tekintve, az ott élő hellén, római, főniciai és egyéb népeket. Elvégre épp ezek csábításáról van szó... De ha szerinted ez nem létező, mert nem jelölök meg egy konkrét földrajzi pontot, hogy Jeruzsálem városától 89 km-re keletre, vagy mert a misztériumvallásokról úgy általában keveset tudunk- némelyiket csak említés szintjén ismerve, ám legyen. Az, hogy a "szakrális szexualitás" is változott és más formákat öltött az új kultuszok miatt és már nem a konkrétan a templomban(vagy nem feltétlen ott) zajlik, mint pl. korábban a Melitta és más istennők tisztelete idején, az más kérdés. De mint írtam fent különösképpen nem zavar, hogy Te másként gondolod. :) Csak azért nem árt, ha kategorikus kijelentések helyett egy picit árnyaltabban fogalmazol és végigolvasod a válasz kommentemet, vagy legalább a felét(az idézetig)... Egyébként szép napot! :)


14. ZorróAszter
2014. 07. 23. 15:05


Kedves Kinga!

Akkor ha a templomi/szakrális prostitúió kérdése nem megy, akkor kérem, nevezzen meg egy misztériumvallást, ami a korabeli Izráel területén is gyakorolt volt. Pláne amelyiknek a szertartásában szexuális vonatkozása is volt.

A Jelenések könyvével kapcsolatos idézetét persze olvastam, de az mint Ön is tudja, nem Mária és Jézus idejében született és nem is az ő korukra vagy a korabeli Izraelre vonatkozik. Úgyhogy nem is egészen értem, mit akart vele. De ez nem is lényeges. Hacsak nem ebből vonta le a téves következtetéseket.
2014. 07. 25.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

1
4 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 25 komment érkezett

1. Osszián
2014. 07. 25. 23:00

"A Kr. e. IV évezred végén idetelepült, sémi nyelvet beszélo kánaáni lakosság hite szerint a Földet isteni lények, az Él-ek (Élim, Elohim) népesítik be, amelyek sziklákban, hegyormokon, forrásokban, fétis jellegu tárgyakban, sírok fölé emelt kotömbökben lakozhatnak. Baál, a korábban Nap-, illetve vihar-istenség a kánanániták istenkirálya, foistene lett. Noi istenségek voltak Asérá (Asztarte) és Anat, a termékenység-kultusz foalakjai. Szakrális kéjnoként, terhes anyaként, esetleg vérszomjas istennoként ábrázolták oket. A kánaáni vallási mítosz fontos része volt Baál halála és feltámadása, ami vallási vetülete volt a természet évenként visszatéro elmúlásának és megújulásának. Általánosan elterjedt volt a szakrális prostitúció. A kánaáni közösségek isteneiknek díszes templomokat építettek, ahol tiszteletükre ember- (gyermek-) áldozatot mutattak be. A Kr. e. XIII. században tuntek fel Palesztina térségében a kánaániakkal rokon (sémi) héber törzsek. Fokozatosan meghódították a kánaánitákat, átvéve azok életmódját és magasabb szintu termelésmódját (vas eszközök használata, földmuvelés, kereskedelem stb.). Már a Kr. e. III. évezred közepétol sémi népcsoportok érkeztek Szíria nyugati vidékeire, és foleg a tengerparton telepedtek meg. "

Jézus idején Izraelben nem volt ilyesmi - a Baál kultuszt teljesen eltaposták. Egyébként az is lehet, hogy az ótestamentumi Baál gyalázás egyfajta önfelmentés - az érkező törzsek elpusztították, kiirtották a békés kánaániakat, és magyarázatként szolgált az (állítólag) véres Baál kultusz. .

A szakrális prostitúció az idők távolába nyúlik vissza, a szaturnáliák, a termékenységi szertartások, kultuszok nagyon régiek.

2. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 25. 23:15

Kedves Osszián!

Köszi az idézetet. Honnan szerezted?

Igen. De nem teljesen.

A zsidók újrahasznosították a Baálokat mint ördögöket.

Baal Peor -> Belphegor, Baal Zebul -> Belzebub

Most hirtelenjében több nem jut eszembe.

Ez a sémi dolog tök érdekes. Sokan, vagy legalábbis régbben úgy gondolták, hogy a Termékeny Félhold végig sémi volt Egiptomtól Mezopotámiáig. Bár a sumerokra régen is csak gyanakodtak.

3. Osszián
2014. 07. 26. 10:04

A sumérok nem voltak semiták - az őket leigázó akkádok voltak azok.

Nézzük a dátumot, Zorro. Mindenképpen sokkal korábbi időpontokról van szó, mint Kr. kora.

A zsidóknak egy templomuk volt. A templom, a szentély. A babiloni fogság idején, majd visszatérve építettek országszerte zsinagógákat, hogy legyen hol imádkozni az Úrhoz,

"Maga a templom épülete két részből állt, amelyet vaskos függöny (kárpit) választott el egymástól. Ez a két rész volt a szentély és a szentek-szentje.

A szentélyben a következő tárgyak álltak: arany lámpatartók, az arany oltár (más néven: illatáldozati oltár), 12 asztal a szent kenyereknek (amelyekre minden nap kitették a felszentelt kenyereket); és a hétágú gyertyatartó (más néven: menóra). A szentek szentje üres maradt.

A szentélybe csak a papok léphettek, míg a szentek szentjébe csak a főpap léphetett, és ő is csak évente egyszer, a nagy engesztelési napon."

Nagyon szigorú rítusok voltak tehát.

Hogy Kr. idejében amúgy milyen vallások voltak Kisázsia szerte: hát sokféle. De a tárgyalt időszakra legjobban a perzsa zorroaszteri dualista hit uralkodott el, amit később Mani ötvözött a keresztény alapokkal - manicheizmus.

"...mivel a misztériumvallások az egész Közel-Keletet behálózták(nem csak ott hódítottak, hanem máshol is) úgy vélem felesleges ezen lovagolni, hogy pontosan hol. Nem hinném, hogy épp Izrael maradt volna ki, tekintve, az ott élő hellén, római, főniciai és egyéb népeket"

Nem Izraelben, hanem Galileában élt vegyes etnikumú lakosság. Így állíthatjuk, hogy Izrael kimaradt az ilyesmiből.
Izraelnek 1 temploma volt, ott szakrális prostitúcióról beszélni képtelenség lenne, 1000 éves (Salamon ideje) viszonylatban.

Az evangélium által tárgyalt időben Jézus Izraelben tevékenykedett. Kéjnők persze voltak, de szakrális prostituáltak már nagyon régen nem, hisz ahhoz megfelelő vallás kell. Imitt amott a környéken - de legkevésbé Izraelben - maradhattak a Baál vallásnak követői, erről a rómaiak nyilván feljegyeztek egyet mást, utána lehet nézni.
Hogy a Máriák, Márták Jézus körül kik voltak, nem tudhatni pontosan, ráadásul keveredik is a fejekben a megkövezéstől megmentett asszony és bűnbánó Magdolna személye.

Magam úgy gondolom, hogy Jézus nemigen találkozott szakrális prostituálttal, esetleg olyanokkal, akiknek az volt a kenyérkeresetük, az ősi szakma, ugye.

4. maiman
2014. 07. 26. 10:26

Üdv, Zorró!

Hát, igen, a cenzúra...

Engem blogika nem engedett lezárnom egy vitát legutóbb.
Aki töröl, vagy megmásítja a kommentemet, ahhoz többé nem megyek...

A témához úgy érzem, nem vagyok eléggé felkészült...

5. Nyírfa2
2014. 07. 26. 11:27

Üdvözlet az Uraknak! :)

Kedves ZorróAszter, az Ön bejegyzése indukálta a szóban forgó írás elolvasását, tekintve, hogy nevezett bloggerinához nem vagyok bejáratos.
Úgy gondolom, a zsidó életfelfogást, amely több , mint vallás, nem lehet kívülről megérteni, s nem elég sem a tanult, sem az olvasott információkra hagyatkoznunk.
Belső inspirációk, alázat nélkül senki, semmi nem autentikus.

Kingácska, a témához való érzékenységét egy, a szerkesztőtárs Budai Hella által írt kommenttel jelzem:

" . Budai Hella (szerkesztő)
2014. 07. 22. 8:24

A Da Vinci - kódot már alig merem itt említeni, mivel nem ilyen tudományos igényű.
De a könyv is mutatja, milyen bizonytalan ki is volt MM. Meg az utólagos egyházi gondolkodás, ami Jézus mellé nem helyez nőt, holott egy egészséges harmincas férfinak miért ne lett volna valami barátnője akkoriban. "

Ebből a kommentből az is kiderülhet a hozzá nem értő számára, hogy a cikk tudományos igényű, legalábbis a Da Vinci-kódhoz képest. :)

Én, mint műveletlen laikus , ezt megítélni nem tudom, csak megyek az orrom után, s ahol érzem a közhelyes felületességet, ott nem szokásom bekopogni. :)

Szakrális szép napot!

6. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 11:29

Kedves Maiman!

Blogikát nekem is sikerült - szerencsére nem bibliai értlemben - megismernem. :o)

7. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 11:37

Kedves Nyírfa!

Bevallom, nekem a hátam is borsózik, ha Leonardo helyett da Vincit mondanak - egyre gyakrabban. Galilei helyett pedig egyre többet hallom, hogy Galileo.

Ezt nem tudom hová tenni.

8. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 11:48

3. Osszián
2014. 07. 26. 10:04

Igen, de az ősidőkben, mármint ősrégészidőkben főleg a teljesség kedvéért sokan szerették volna, ha kiderül, hogy ők is sémi nép.

Az izraeli régészek pedig azt szerették volna kimutatni, hogy a korai időkben tényleg egyisten hívők éltek Izráelben. De a régészti eredmények az ellenkezőjét mutatták ki. Vagyishogy a zsidók a babilóni fogság után lettek csak egyistenhívők perzsa hatásra.

És aztán kezdték csak a zsidó legendákat úgy kiválogtni, esetleg átalakítani, hogy ők már régen is egyistenhívők voltak, csak eltántorodtak. Ezért haragudott meg rájuk Isten.

És tök érdekes, hogy előkerültek olyan doboz, ládaszrű házioltárok, amik eredetileg istenszobrokat tartalmaztak. Baálokat, Él és Aséra, stb.

Namost úgy tűnik, ilyet még sokáig használtak a zsidók - üresen.

Úgyhogy felmerül, hogy a frigyláda valójában esetleg nem is tárgy volt, hanem az üres Jeruzsálmi Templom, a zsidók közös üres házioltára, frigyládája.

Ugyanis ezeket ugyanúgy ugyanazzal a szóval nevezték, mint a pogányok: Áron ládájának héberül.

9. Csokifalat
2014. 07. 26. 12:19

Folytassátok, nagyon élvezem a dolgot tanulságos és rendkívül szórakoztató is.
Előre is köszönöm! DDD

10. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 12:32

Kedves Shakespeare!

Nemá! Szóljon hozzá Ön is bátran akár a frigyládához is.

11. Valéria
2014. 07. 26. 13:10

Hát igen...itt a Nolblog háza táján régebb óta blogolók tudják, hogy nem ajánlatos sem kitörölni kommentet, sem lezárni a kommentálás lehetőségét. Persze mindig vannak kivételek. Van, hogy a téma miatt nem akaródzik a posztot jegyzőnek vállalni a hozzászólások megválaszolását, vagy ha úgy tetszik magyarázkodást. Mert valamiért nem gondolja illőnek, méltónak, nem gondolja fontosnak. (a megfelelőt ízlés szerint lehet alkalmazni).

Spec. ezen túl szoktam tenni magam, nem idegesítem ilyennel amúgy is sok mérgelődésre okot adó napjaimat. De nem vagyunk egyformák. Mint ahogy a posztokból látható.

Volt már részem nyílt, véleményem szerint támadó jellegű kérdéshez, melyet nem is saját bejegyzésem váltott ki egy bloggerből, hanem egy másik bejegyzésnél tett, ártatlannak gondolt hozzászólásom. Azóta kisütöttem, mit kellett volna akkor és ott tennem. Azóta elmúlt a mérgem :) Ezt a módszert többször alkalmazom. Alszom rá egyet és utána még egyszer végig gondolom, érdemes-e reagálnom. Van, aki kapásból kizárja a dilemmának, valamint a lelki tusának még a lehetőségét is. Lehet, hogy ő teszi jól? Őszintén mondom, nem tudom. Én kihívásnak veszem, ha meghagyom a hozzászólás lehetőségét. Kihívás magamnak is. :)

Az biztos, hogy olvastam már szép számmal olyan posztot, melynek száz százalékos megértéséhez, befogadásához további alapos utánajárásra lett volna szükség. Nem árulok szerintem el titkot, ha azt mondom, nem mindig tettem. Ami számomra lényegesnek tűnik, azt próbálom értelmezni, ha nagyon érdelek, utána is nézek.
Szerintem sokan vannak, akik nem érdeklődik annyira egy kérdés iránt, hogy utána olvassanak a tényeknek.

ZorróAszter, az Ön alaposságát ismerjük, mi több személy szerint tisztelem.

Nevezett vitához nem tudok és nem is kívánok hozzászólni, gondolom Önnek fontos volt, hogy erről az incidensnek vélhető csörtéről mindannyian tudomást szerezzünk. Ezt a jogát sem vitatom el.

üdv...Valika

12. Csokifalat
2014. 07. 26. 13:41

Kedves Zorroaszter,
én a témában valójában csak élvezettel amatörködöm.
Az akkád agyagtáblák, Istár papnőinek tevékenysége és Kodolányi leírásai
rendkívüli módon szórakoztatnak, de mélyen nem vagyok járatos. Csak egyszerű
dilletantó. DDD

13. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 15:03

Kedves Valika!

Egyre terhesebb teljesítenem önkéntes fogadalmamat, hogyha megcenzúráznak, akkor leírom külön bejegyzésben a törölt kommentemet. De itt a téma is érdekes volt, hogy ki hogyan képzeli Jézus korát. És miért úgy. Mi fordulhatott elő benne és mi nem.

Például ha azt mondták egy asszonyra, hogy hét démon szállta meg, akkor mit érthettek alatta.
Egyáltalán zsidó mondott-e ilyet, vagy ilyet csak egy századvégen élt kereszténnyé lett szír értelmiségi mondott? Vagy egy egyiptomi orvos? Vagy egy görög filozófus?

Azt hiszem, erről a korról is annyi hamis információt ültettek a fejekbe, hogy már szinte minden remény odalett a tisztázásra.

Mondok egy példát: miért szögelték fel Jézust a keresztre? Egy forrás se beszél arról, hogy a keresztrefeszítésnél felszögelték az elitéltet keresztre.

Ha Pilátus voltaképpen kedvelte Jézust, és meg akarta menteni, de nem sikerült, vagy a nagyobb kockázatot már nem merte vállalni, miért adott parancsot ilyen kreatív súlyosbításra?

"ZorróAszter, az Ö ..."
Mindig el tetszik kényeztetni.

14. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 15:04

12. Csokifalat
2014. 07. 26. 13:41

Jó-jó! Dehát én is.

15. Valéria
2014. 07. 26. 15:33

13. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 15:03

Hát igen...nem véletlenül írtam fentebb, hogy kedvelem aprólékosságát. Olyan dolgokra világít rá, amiken simán átlendülök.

Amúgy a kiposztoltak felfoghatják úgy is a dolgot, hogy megtisztelő figyelemben részesültek, ilyen formán.

Bevallom, anno én elég bután álltam ehhez a kérdéshez. Egy kedves régi bloggert nem ismertem fel "új ruhájában". Nos, ő humoros módon figurázta bloggertársait. Sajnos nem ismertem fel stílusát, pedig az eléggé jellemző volt rá, felületesen ítéltem és bizony eléggé nyersen. Később megbántam, de akkor már..hajaj! Megtörtént a skandalum. Nehezen tettem magam túl az eseten, jól odamondogattam magamnak, aztán meg győzködtem jobbik felemet, hogy biztosan megértette, hogy én nem így, hanem úgy.

A hamis információgyártás szerintem egyidős az emberrel. Hiszen mindenki saját szája íze, érdeke és még a jó ég tudja mik miatt alakítja/alakította a mesét. Képzeljük el, hogy ma ugyanígy történik a dolog. Hű meg ha. :)

16. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 16:57

Bevallom, engem is zavar, hogyha valaki nicket vált.

De jókor mondom Fannynak és Shakespearenek :o)

De nem Önöknek mondom, mert Önöknél legalább az icon segített.

De naszóval amikor rájövök, hogy ki kicsoda, akkor mindig furcsán hülyének érzem magam, pedighát nem én tehetek róla,

És ráadásul kivételesen eddig nem is volt tényleges probléma, csak kései felismerés és furi hangulat.

Ezért aztán én valhányszor kitiltanak, igyekszem mindig ugyanazon a néven visszajönni.

Tavaj év végén ünnepeltem a 100. letiltott blogomat és a kb. 10. letiltott nickemet.

De újabban alias szerűen fel lehet venni a régi nevet, nem kell mondjuk Zorr6Aszterrel szórakozni.

Ja egyébként ez a szegény Jézus szögelése egy tényleg nagyon érdekes kérdés. Mert akkor felmerül, hogy vagy a szögelős evangéliumból merített mindenki, vagy a szögelést beleírták a többi evangéliumba utólag. Akár a szögelést, akár csak úgy, hogy öt sebet emlegetnek.

17. Csokifalat
2014. 07. 26. 17:45

Nem tudom, hogy vissza tudnám venni a régi nickemet? Csak a tartalom nem jön vissza, ez a nagyobbik baj.

18. Osszián
2014. 07. 26. 17:47

Valika, engem is bosszant, ha le kell zárnom, vagy moderációra kell tennem e blogomat, de néha kénytelen vagyok. Mikor egy régi troll csupa szórakozásból százszámra küldi a robotkommenteket, szétverve a fórumot.
Nem csak nálam, Raptinál, FSP-nél, Jehunál.

Ilyenkor nincs jobb ötletem - bár vagy 4 IP címe alapján kitiltottam, tán sikeresen.

Bocs Zorro az offért.

A 7 démonos asszony lehetett szegény idegbeteg, lehettek hisztériás görcsei, lehetett epilepsziás, vagy skrizofrén - a mester közelében azonban jobban érezte magát. Semmit nem tudunk róla - abban azonban biztosak lehetünk, hogy nem volt szakrális prostituált.

19. Osszián
2014. 07. 26. 17:48

Emilke, küldök egy email címet, ha jó a tied (a gyurka@)

Új szerki, rendes.

Oké?

20. Valéria
2014. 07. 26. 18:02

16. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 16:57

Egyetértek, a nick-váltás tényleg zavaró. Amikor Valika néven nem tudtam belépni a blogomba, én is az ismert módszerhez folyamodtam (Valika1), mint egy újabb nick felvételével. Az ikont tényleg tudatosan hagyom mindegyik blogomnál és eléggé feltűnő ahhoz, hogy beazonosítható legyen. Gondolom én :)

21. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 18:02

Kedves Osszián!

Nálam nincs OFF. Még a nyúltenyésztésről és tarhonyakapálásról is lehet értekezni.

Még nem szólt le senki, hogy miért hagyom a beszélgetést erre-arra kanyarogni.

Szerintem a hét démon mögött nincs konkrétum. Szerintem általános rossz vélmény: kb. mint hogy gonosz ember, rossz asszony.

Ne feledjük, a korabeliek se értették egymást: egy görög keresztény nem nagyon volt tisztában vele, mit miért mond mondjuk egy damaszkuszi zsidó származású keresztény.

22. Valéria
2014. 07. 26. 18:05

18. Osszián
2014. 07. 26. 17:47

Osszián az abszolút egyértelműen szándékos trollkodásnak valóban nincs más ellenszere (ha van egyáltalán tökéletes ellenszer erre), mint a poszt lezárás, vagy a kizárás. A viták néha egészen elfajulnak, bár erre mostanában nem látok olyan komoly jelet. Régen - gondolom emlékszel ilyenekre-, sistergett a levegő egynémely komment-folyamnál :)

Talán jobb is, ha ennek vége már.

23. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 26. 18:11

17. Csokifalat
2014. 07. 26. 17:45

Vezérlőpult / Blogdolgok / Ez a blogom neve: Csokifalat

Ha a Csokifalat -ot átírja Shakespare-re vagy Emilkére, akkor a NOLBLOGon mindenhol ez jelenik meg a Csokifalat helyett visszamenőlegesen is.

FIGYELEM: a belépéskor a jelszóhoz viszont Felhasználó névként továbbra is Csokifalat -ot kell megadnia. És a Shakespare vagy Emilke csak a NOLBLOGon látszik. A NOL-on továbbra is a Csokifalat fog látszani kommentnél.

24. Kinga
2014. 07. 26. 21:11

érdekes volt. köszönöm.

az utolsó kommentjére egy elég hosszú választ írtam, de végül nem posztoltam, mert nincs jelentősége. a képzelgéseimnek sem. mint ahogy annak sem, hogy miért törlök, cenzúrázok és zárok le kommentet. de ha ez ilyen fontos, hogy külön bejegyzést kell szentelni neki, akkor elmondhatom, hogy megtisztel.

25. ZorróAszter (szerkesztő)
2014. 07. 27. 0:20

Kedves Kinga!

Kár, pedig szívesen elolvastam volna.

Akkor is ha elküldött benne melegebb éghajlatra.

Ha még megvan, kérem, ne kiméljen.

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok