ZorróAszter

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot


Hozzá a szöveg:

Kedves ZorróAszter öcsém!

Végre nem kell többé titkolóznunk!

Íme Otto bácsikád ahogy éppen átveszi A Führert?l a l6f@szokkal ékesített rozsdás vaskeresztet:

Mintha esne az es?, Adolf.

... Áh, nem. Csak szemerkél.

Összezúzva mindezzel azt a szívderít? családi mítoszt, miszerint a rokonságunkban amerre a szem ellát, csupa szocdem (majd a háború után legfeljebb néhány kósza komcsi). Sehol egy szál vézna náci sem.

(Mein Großvatti war kein nazi! und so weiter... und so weiter...)

Ezért aztán egy pillanatra megh?lt bennem a lé, amikor egy régi, csak az ?snáci id?kben használt SS rang, a Staffelführer után kotorászva a neten hirtelen rokonomra bukkantam.

De csak egy pillanatra h?lt meg: amíg kiderült, hogy ez a staffelführer ma tüzoltórang: távoli rokonom egy nyugat-német kisváros

nyugdíjas t?zoltójaként vett részt a fiatal t?zoltók köszöntésén.

Sajnos a fotókon nem sikerült azonosítanom Helmutot a nyugdíjasok között, és azt sem tudom, tulajdonképpen milyen fokú rokonság f?z hozzá.

(Dédim valamelyik fitesójának a fia lehet.)

Gyerekkoromban nem érdekl?dtem különösebben a német témák iránt, ám kezembe került egy újságcikk a Heydrich elleni merényletr?l.

Heydrich arca és viperatekintete megdöbbentett. Talán ez keltette fel máig tartó érdekl?désemet a nácik iránt, mint a mai kissrácokét a T. Rexé.

Aztán nemrég a Bundesarchiv fényképeit nézegetve számomra megdöbbent? fotóra leltem.

Persze profilból minden majom hasonló, pláne mundérban, de azért ez megdöbbent?.

Bár ahogy jobban megnéztem, azért ez a pacák sokkal jókép?bb legény, mint én valaha is voltam.

Pláne hogy ekkorra, öregkatona koromra szívós kitartó munkával sikerült visszaszednem az újonkori leadott kilók dupláját.

Vajon mi lett vele?

Megállt a b?ne ott, hogy egy velejéig aljas rendszert támogatott egy szörny?, b?nös szervezet katonájaként?

Itt szemlátomást már nem újonc. Az ?rség egyik rajának a felvezet?je lehet. SS rangjelzése innen nem látszik, de talán SS-Unterscharführer lehet.

Az nem valószín?, hogy haláltáborokba került volna: ahhoz a Liebstandarde túl elit hely volt. (A Liebstandarde tulajdonképpen maga az ?sSS. Története gyenes vonalban visszavezethet? az egykori Stosstrupp Adolf Hitleren keresztül az 1923-as Stabswachéig. Törzse és gyökere az SS lombos fájának.)

Legfeljebb büntetésb?l helyezhették volna oda esetleg ?rnek.

De valószín?bb, hogy nem sokkal ezután áthelyezték valamelyik Waffen-SS alakulatba. Nagy valószínüséggel persze az I SS Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler katonája lett.

Vajon elröhögte-e magát a hadosztály címerén, a kulcson amikor el?ször meglátta?

(Szívem kulcsa. Der Führer.)

Inkább tolvajkulcsra hajaz. Pedig a nácik egyébként adtak a dizájnra.

Én biztosan elröhögtem volna magam ilyesfajta primitívség láttan.

És ha tényleg ott volt az els?ként, 1939-ben felállított Waffen-SS tankhadosztályban, mi mindent követhetett el?

Lengyelországban 1939-ben, Franciaországban 1940-ben. A Szovjetunióban és Olaszországban 1943-44-ben, majd ismét Franciaországban,

végül az 1944 végi Ardenneki offenzívban.

Amerre csak jártak, rémes hangzású helynevek szegélyezik útjukat:

Kamenyec-Podolszktól Malmedyig.

Meghalt, vagy kezét-lábát-szemevilágát vesztve hazakerült?

Vagy viszonylag egészségesen megúszta?

Ha szerencséje volt, nem a keleti fronton esett fogságba. A szovjetek akkor is keményen bántak velük, ha csak harcoltak.

Pláne egy SS-el.

És ha megúszott élve mindent, mit gondolhat az elmúlt id?kr?l.

A fejét veri a falba, mekkora ökör volt, vagy néhanapján füstös kocsmákban volt társaival bátorságot merítve a hatodik korsó sörb?l rázendít

a Horst Wesselre, az Erikára vagy az ezredindulóra, amíg a többi jelenlev? fiatal le nem ordítja a fejét?

Hasonló jelenetnek Münchenben a híres-neves Hauptbannhof szomszédságában található Spaten Söröz?ben voltam tanúja.

És a Leibstandarte eredetileg éppenhogy müncheni volt. Tagjait is f?leg a helybéliek közül válogatták. A fotó is akár a lichtenfeldi laktanyában készülhetett. Itt végezték ki

a hosszú kések éjszakájának több rohamosztagos vezet?jét Ernst Röhmmel az élen.

A laktanya így az SS felemelkedésének koponyákkal ékesített szimbóluma.

Ám az archívum szerint ez a kép a berlini Lichterfelde-i laktanyában készült. De tudomásom szerint a Liebstandart

?rizte Adolfot alpesi zergefészkében, ha Obersalzberbe ette a fene. És állandó ?rséget adtak a müncheni Feldherrenhallénál

a montypytoni fordulatott vett 1923-as Sörpuccs emlékm?vénél.

De ? ekkor, öt évvel ezel?tt ? még legfeljebb csak Hitler Jugend lehetett.

A dal egyébként nekem egyáltalán nem volt ismer?s. Gondolom, a helyiek viszont felismerték, mi az.

Feltehet?en nem a régi rivális Dortmund focicsapat indulója volt.

Ám mintha homályosan még rémlene is hogy az egyik öreggel még az incidens el?tt összeakadt a tekintetünk.

Lehet, hogy a profilomon csodálkozva bámult és ezt megérezve kaptam oda a tekintetem?

Ám az se kizárt, hogy csak homoki náci volt. (Abból se volt kevés még az SS-ben sem bármit állít is a kormány. Pontosabban a Führer.)

Vagy csak azon csodálkozott, hogy egy nyilvánvalóan külföldi untermensch hogy bír meginni ennyi

meszely doppelspatent doppelhimbergeist doppelschnapsszal, miközben az übermenschek már a felét?l is padlót fogtak?

(Ha a profilom stimmelt is, de ilyen láthatóan agyonmosott és néhol kopott kabátot egy mai német se venne fel. Nem beszélve a néhol cérnáját vesztett szegény pólómról.)

Ám a lényleg, valójában így ismeretlenül is sajnálom ezt a fiatalembert. Ha b?nös volt, ha épp csak a háborúban harcolt.

Ha életbenmaradt, ha rokkantként élte túl, vagy meghalt a háborúban.

?t is.

De leginkább azoknak az ártatlanoknak a millióit, akiknek az életét ? és társai legalábbis segítettek pokollá tenni.

Ha rosszabb nem történt.

Ha csak pokollá tették az életüket, de legalább nem gyilkolták meg ?ket.

Egy jobb világban megúszhatta volna. A háborút, a saját megpróbáltatásait és b?neit is.

De a világ olyan, amilyenné mi tesszük. Beleértve ?t is.

A Bundesarchivban ?rzött felvétel talán percre pontosan 75 éve lészült. 1938. november 22-én.

---------------------------------------------------

Talán már meséltem, hogy a rendszerváltás körül kicsit aggódtam, hogy valamelyik német rokonom egyszercsak küld egy levelet fényképmelléklettel, amin Adolf egy nagy ronda dagadt nácival parolázik: (Valami ilyesmi fazonnal:)


Hozzá a szöveg:


Kedves ZorróAszter öcsém!

Végre nem kell többé titkolóznunk! Íme Otto bácsikád ahogy éppen átveszi A Führertől a l6f@szokkal ékesített rozsdás vaskeresztet:
Mintha cseperegni kezdene az eső, Adolf....
Áh, nem... Épp csak szemerkél.


Összezúzva ezzel azt a szívderítő családi mítoszt, miszerint a rokonságunkban amerre a szem ellát, csupa szocdem (majd a háború után legfeljebb néhány kósza komcsi). Sehol egy szál vézna náci sem.
(Mein Großvatti war kein nazi! und so weiter... und so weiter...)
Ezért aztán egy pillanatra meghűlt bennem a lé, amikor egy régi, csak az ősnáci időkben használt SS rang, a Staffelführer után kotorászva a neten hirtelen rokonomra bukkantam.


De csak egy pillanatra hűlt meg: amíg kiderült, hogy ez a staffelführer ma tüzoltórang: távoli rokonom egy nyugat-német kisváros nyugdíjas tűzoltójaként vett részt az újonc tűzoltók köszöntésén.

Sajnos a fotókon nem sikerült azonosítanom Helmutot a nyugdíjasok között, és azt sem tudom, tulajdonképpen milyen fokú rokonság fűz hozzá. (Dédim valamelyik fitesójának a fia lehet.)Gyerekkoromban nem érdeklődtem különösebben a német témák iránt, ám kezembe került egy újságcikk a Heydrich elleni merényletről.


Heydrich arca és viperatekintete megdöbbentett. Talán ez keltette fel máig tartó érdeklődésemet a nácik iránt, mint a mai kissrácokét a T. Rexé.


Aztán nemrég a Bundesarchiv fényképeit nézegetve számomra megdöbbentő fotóra leltem. De ismétcsak csak egy pillanatra.
Persze profilból minden majom hasonló, pláne mundérban, de azért ez megdöbbentő, bár tényleg csak egy pillanatra és csakis szemüveg nélkül.Ahogy jobban megnéztem, azért ez a pacák sokkal jóképűbb legény, mint én valaha is voltam. Pláne hogy ekkorra, öregkatona koromra szívós kitartó munkával sikerült visszaszednem az újonckori leadott kilók kb. dupláját.


Vajon mi lett vele?Megállt a bűne ott, hogy egy velejéig aljas rendszert támogatott egy szörnyű, bűnös szervezet katonájaként?

Itt szemlátomást már nem újonc. Az őrség egyik rajának a felvezetője lehet.


SS rangjelzése innen nem látszik, de talán SS-Unterscharführer lehet.

Az nem valószínű, hogy haláltáborokba került volna: ahhoz a Liebstandarde túl elit hely volt. (A Liebstandarde tulajdonképpen maga az ősSS. Története egyenes vonalban visszavezethető az egykori Stosstrupp Adolf Hitleren keresztül az 1923-as Stabswachéig.


Törzse és gyökere az SS lombos fájának. Legfeljebb büntetésből helyezhették volna oda esetleg őrnek.


De valószínűbb, hogy nem sokkal ezután áthelyezték valamelyik Waffen-SS alakulatba. Legvalószínűbben persze az I SS Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler katonája lett.Vajon elröhögte-e magát a hadosztály címerén, a kulcson amikor először meglátta?


(Szívem kulcsa. Der Führer.)


Inkább tolvajkulcsra hajaz. Pedig a nácik egyébként adtak a dizájnra.


Én biztosan elröhögtem volna magam ilyesfajta primitívség láttán.


És ha tényleg ott volt az elsőként, 1939-ben felállított Waffen-SS tankhadosztályban, mi mindent követhetett el?

Lengyelországban 1939-ben, Franciaországban 1940-ben. A Szovjetunióban és Olaszországban 1943-44-ben, majd ismét Franciaországban, végül az 1944 végi Ardenneki offenzívában.
Amerre csak jártak, rémes hangzású helynevek szegélyezik útjukat: Kamenyec-Podolszktól Malmedyig.


Meghalt, vagy kezét-lábát-szemevilágát vesztve hazakerült?

Vagy viszonylag egészségesen megúszta?

Ha szerencséje volt, nem a keleti fronton esett fogságba. A szovjetek akkor is keményen bántak velük, ha csak harcoltak. Pláne egy SS-el.

És ha megúszott élve mindent, mit gondolhat az elmúlt időkről?


A fejét veri a falba, mekkora ökör volt, vagy néhanapján füstös kocsmákban volt társaival bátorságot merítve a hatodik korsó sörből rázendít a Horst Wesselre, az Erikára vagy az ezredindulóra, amíg a többi jelenlevő fiatal le nem ordítja a fejét?


Hasonló jelenetnek Münchenben a híres-neves Hauptbannhof szomszédságában található Spaten Sörözőben voltam tanúja.
És a Leibstandarte eredetileg éppenhogy müncheni volt. Tagjait is főleg a helybéliek közül válogatták. A fotó akár a berlini Lichtenfelde-i laktanyában készülhetett. Itt végezték ki a hosszú kések éjszakájának több rohamosztagos vezetőjét Ernst Röhmmel az élen. A laktanya így az SS felemelkedésének koponyákkal szegélyezett szimbóluma. És az archívum szerint ez a kép tényleg a berlini Lichterfelde-i laktanyában készült. Bár tudomásom szerint a Liebstandarte őrizte Adolfot alpesi zergefészkében, ha éppen Obersalzbergbe ette a fene. És állandó díszőrséget adtak a müncheni Feldherrenhallénál a montypytoni fordulatott vett 1923-as Sörpuccs emlékművénél is.

De ő ekkor, öt évvel ezelőtt még legfeljebb csak Hitler Jugend lehetett.

A dal egyébként nekem egyáltalán nem volt ismerős. Gondolom, a helyiek viszont felismerték, mi az.

Feltehetően nem a régi rivális Dortmund focicsapat indulója volt.


Ám mintha homályosan még rémlene is hogy az egyik öreggel még az incidens előtt összeakadt a tekintetünk.

Lehet, hogy a profilomon csodálkozva bámult és ezt megérezve kaptam oda a tekintetem?

Ám az se kizárt, hogy csak homoki náci volt. (Abból se volt kevés még az SS-ben sem bármit állít is a kormány. Pontosabban a Führer.)

Vagy csak azon csodálkozott, hogy egy nyilvánvalóan külföldi untermensch hogy bír meginni ennyi meszely doppelspatent doppelhimbergeist doppelschnapsszal, miközben az übermenschek már a felétől is padlót fogtak? (Ha a profilom stimmelt is, de ilyen láthatóan agyonmosott és néhol kopott kabátot egy mai német se venne fel. Nem beszélve a itt-ott cérnáját vesztett szegény pólómról.)
Ám a lényeg, valójában így ismeretlenül is sajnálom ezt a fiatalembert.

Ha bűnös volt, ha épp csak a háborúban harcolt. Ha életbenmaradt, ha rokkantként élte túl, vagy meghalt a háborúban.


Őt is.


De leginkább azoknak az ártatlanoknak a millióit, akiknek az életét ő és társai legalábbis segítettek pokollá tenni.

Ha rosszabb nem történt.

Ha csak pokollá tették az életüket, de legalább nem gyilkolták meg őket.


Egy jobb világban megúszhatta volna. A háborút is, a saját megpróbáltatásait és bűneit is.


De a világ olyan, amilyenné mi tesszük. Beleértve őt is.A Bundesarchivban őrzött felvétel talán percre pontosan 75 éve készült.


1938. november 22-én.2013. 11. 22.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 13 komment érkezett

1. Kokó
2013. 11. 22. 11:09

'Aszter kérem, ön megint felpiszkálja az alvó parazsat....:-)))
Mindjárt lesz itt gulágozás, leninfiúk, ávó, és az összes "kontra" ami csak lenni szokott erre a témára...
Heydrich tekintete tényleg megdöbbentő... Néha-néha, Kövér nézése emlékeztet erre a "jegecességre"...:-)))

2. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 22. 11:25

Kedves Kokó!

Ön vátesz szokott lenni.

Akkor megyek és megfenem a sarlót és a kalapácsot.

Ja és a csillagot is :o)

Igen, Heydrich tényleg olyan pacák volt, akinek az egész megjelenéséből és főleg a tekintetéből sütött a bestialitás. Nem véletlenül nézte ki magának a Führer meg a társaik.

És tényleg: Kötél Lászlónak is eléggé félelmetes a tekintete. Főleg itt:
zorroaszter.uw.hu/archives/2012/04/02/Oexcellenciaja_Kotel_Laszlo_-_Eljen_az_uj_Elnok/

3. igazfi
2013. 11. 22. 12:35

Hasonló nem jutott eszedbe, amikor az iraki háborút naponta kommentáló alakokat láttad a TV-ben?
De láthatsz sokakat, akiknek az arcára általában nem a primitívség van kiírva, hanem az, hogy egy szavuk sem igaz.
Aztán mi van a mai szörnüségekkel? A távgyilkolásokkal? Az olajrablással? A líbiai állapookkal?
A nyomorban, rabszolgaságban tartott 3. világgal? A globalista hatalommal?
Érdekes az, hogy a magyarság múltjára emlékezni sokak szerint avitt dolog. A múltban egyedül Hitler&co a fontos.
Szerintem pedig mai világunk büneivel kellene leginkább foglalkozni. De az ugye minden szinten tabu.

4. little
2013. 11. 22. 13:16

Kedves Zorró, örömmel látom hogy normálisan is tud posztot feltenni.
A témához csupán annyit hogy a hadseregbe besorozott, de még az önkéntesen is jelentkező katonais, nem igen tud a harc céljáról, azon kívül amit az országának propaganda hivatala papol.
Így van ez már nagyon régóta.

5. Valéria
2013. 11. 22. 14:03

Kedves Zorró,

megrázó találkozás lehetett és érteni vélem ezt. Egy fotó nagyon sok mindenről képes nyilatkozni, mesélni, regélni - ahogy tetszik - belelátjuk ismereteink idevágó lényegét, saját személyiségünk és élményeink köszönnek időnként vissza. Vagy nem, viszont az tény, hogy a fotózás nem véletlenül az egyik legizgalmasabb amatőr és profi elfoglaltság.

Érdekes volt az írás és külön grat, hogy sikerült végre szabályosan posztolnia

:)

6. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 22. 18:36

Kedves Valika!

Köszi szépen a gratulációkat. Csak el ne kiabáljuk. :o)

Igen. A fényképekben mindig van valami tudat alatt mocorgó mágia.

Azokban is, aminek a szereplőinek ismerjük a sorsát. Rokonok, mi magank, stb.

És azokban is, amik ismeretlenek.

A mágia egyik összetevője, hogy van aki tudja a titkot, és van, aki konkrét esetben nem.

Például ennek a laktanyának a fogdájában lötték le Ernst Röhmöt, ami minimun egy tucat hollywoodi filmben meg lett örökítve.

De ez a fotó ezt nem árulja el.

Csak a "beavatottaknak".

7. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 22. 18:51

Kedves Little!

Köszi szépen.

Igen, ez tényleg így van. Ám az egyénnek mégis van személyes felelőssége abban is, hogy behúnyja a szemét vagy igyekszik tájékozódni, vagy átadja magát a lelkesedésnek, és vakon követ és követ el bármit.

8. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 22. 18:54

Kedves Igazfi!

Az Ön által említett valamennyi témáról írtam már.

És ezt ugye Ön is tudja.

Mert hiszen nem először találkozunk.

Legfeljebb csak Igazfi nicken. :o)

9. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 22. 19:27

Kedves Valika és Little!

Úgy tűnik, korai volt az öröm.

Megint kitiltottak a bátor és egyenes jellemű szerkik.

És a frissülőből is töröltek.

Milyen hamar napirendre tértünk a googliból való kitiltásunk felett is.

Lehet hogy a Népszabit is átvette a fidesz?

10. little
2013. 11. 23. 15:03

Kedves Zooró nagyon ztötyög ez a blog, valami rendes felujítás kéne, én inkább azt hiszem hogy ez okozza a bajokat nem sziniszter tervezés.

11. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 23. 19:29

Kedves Little!

Azért gondolom, hogy ez műszaki hibának álcázott cenzúra, mert megfigyelésem és hevenyészett utánakérdezősködésem szerint a jelenség nem érinti csak a renitens olvtársakat.

Másrészt feltűnt, hogy ha egyik nap nem nem törölnek, másnap feltétlenül - és fordítva.

Mintha az egyik szerki nemtörődöm típus lenne, míg a másik rögtön töröl, ha meglátja a nickem.

Ma ez a nemtörődöm típusú szerki van szolgálatban. Ezért a zorroaszter82 blog még él, míg tegnap a zorroaszter80 és zorroaszter81-et már letiltották.

Ezek már többé sosem fognak működni.

Szóval kipróbáltam: világos mint a Nap. :o)

12. Atlasz
2013. 11. 23. 21:41

Tetszett!

13. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 11. 23. 22:59

Köszönöm.

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok