ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

- a Rosenberg házaspár bűne


Sokan amikor a Rosenberg házaspár ügy kezdeteire gondolnak, lelki szemeik előtt egy nagypolgári ízléssel berendezett iroda jelenik meg valahol a Ljubjanka, a KGB központ épülettömbjében. (Nemhiába: valaha a hatalmas Rosszija Biztosító Társaság székháza volt.)

Pedig az ügy a Fehérház ovális irodájában kezdődött, ahová az amerikai elnök gratulációra hívta a szupertitkos Manhattan project két vezetőjét, Leslie Groves tábornokot, és Robert Oppenheimer fizikust, az atombomba program szakmai vezetőjét.


Az elnök, Harry Truman a beszélgetés közepén feltette a kérdést, ami végig a begyében volt: mikor lesz bombája az oroszoknak?

Oppenheimer és Groves tábornok


Groves tábornok szinte azonnal rávágta, hogy az oroszoknak még vagy tíz évig biztosan nem lesz atombombája.

Oppenheimer vonakodott, de Truman unszolására mégis kibökte némi udvarias bevezető után: amikor a szaklapokban megjelent Ottó Hahn cikke, mindenkinek a fejében lepergett, mit is jelent ez. Csak a németekében nem, mert akkor nem jelenhetett volna meg. De ezt követően a világ összes fizikai szaklapjából eltűntek a magfizikai cikkek. Mindenhol katonai jellegűnek minősítették át ezeket. Ő (Oppenheimer) hírből, cikkeikből, egyeseket pedig személyesen is ismer a szovjet fizikusok, matematikusok közül. Ha ők akkor belekezdtek, és a szükséges forrásokat megadták nekik, akkor az azt jelenti, hogy az oroszoknak bármelyik pillanatban elkészülhet a bombája. Ha csak most kaptak észben, akkor is pár éven belül.


Néhány Nobel-díjas szovjet atomfizikus és matematikus
Felső sor:
Pjotr Leonyidovics Kapica, Andrej Nyikolajevics Kolmogorov, Lev Davidovics Landau, Vitalij Lazarevics Ginzburg,
Igor Jevgenyevics Tamm, Szergej Ivanovics Vavilov, Pavel Alekszejevics Cserenkov, Andrej Szaharov

Oppenheimer persze nem szovjet megfelelőjéről, Kurcsatovról beszélt. Őt még a saját édesanyja sem ismerhette. Hanem olyan, később néhányukat Nobel díjjal jutalmazott tudósra, mint Kapica, Cserenkov, Landau, Kolmogorov, Szaharov.

Igor Vasziljevics Kurcsatov


Trumannak szemlátomást nem tetszett a dolog. Többet nem is hívta meg Oppyt. Annál többet vendégeskedett később az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottságnál.


Trumanék belevágtak a világméretű és világot rengető propagandába:

Mi vagyunk a világ urai! A szőröstalpú oroszoknak még legalább tíz évig nem lesz bombájuk!Ám beütött a krach. A Szovjetunió 1949-ben felrobbantotta első atombombáját.

A négy év propaganda után roppant kínos volt, hogy Oppenheimernek volt igaza. Ám nem azt a következtetést vonták le mindebből, amit kellett volna. Primitív csavart vittek a sztoriba: a korábbi propaganda teljesen helyes volt, ám a szovjetek ellopták az ATOMTITKOT.

A kifejezés azt sugallja, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy a kém belopakodik, megtalálja és lefényképezi az ATOMTITKOT, aztán találkozik a rezidenssel, egy busa szemöldökű orosz kémmel, és belesuttogja a fülébe. És már kész is a szovjet atombomba.

A valóságban az ATOMTITOK az Egyesült Államok területén több tízezer kutató laboratóriumában és katonai üzemben szétszórtan lett volna csak fellelhető. Összmennyisége több ezer kötetes könyvtárnyi számítás, levezetés, kutatási eredmény jegyzőkönyvezett eredménye, technológiai leírás, tervdokumentáció.

Az úgynevezett berobbanást ábrázoló ábra az egyik állítólagos kémjelentésből.
Feltehetően revelatív hatással volt a fent bemutatott szovjet tudósokra.

Az alkatrészek kódneveken szerepeltek, feladatukról legtöbbször az őket elkészítő szakembereknek legjobb esetben is legfeljebb sejtésük lehetett.

A jegyzőkönyvek a kor átlagos fizikusainak, villamosmérnökeinek sem mondtak semmit.

Jellemzőek Wigner Jenő szavai, aki szerint Fermi minden magyarázatot azzal kezdett a programban résztvevő fizikusoknak, mérnököknek is, hogy az atom, pláne a neutron egy igen pici, egy icipici dolog.

Truman viszont nem ismerhette be tévedését. Hívatta az FBI vezetőjét, hogy kerítse elő azokat, akik kiadták az atomtitkot az oroszoknak. Hoover nehéz helyzetbe került: tíz évig azon fáradozott, hogy senki se kerülhessen 100 mérföldnél közelebb az atombomba gyártáshoz aki valaha is hallott Marxról, vagy saját szemével látott egy élő kommunistát is. A szóbajöhető jelöltek ezért meglehetősen szűkösek voltak. Főleg mivel az atomprogram még korántsem fejeződött be, és nem áldozhattak fel olyat, akire még szükség lehetett.

Így a szűkös választék is tovább szűkült. Egy Los Alamosban dolgozó technikusra esett a választás, akinek nővére és sógora balos, kis jóindulattal kommunistának minősíthető véleményt hangoztat.

Két baj van velük:

- Egy technikusnak semmilyen lehetősége sem volt semmilyen titokhoz hozzájutni. Amihez véletlenül hozzájuthatott volna, arról fogalma sem lehetett, mi is az. És ez még az egyszerű villamosmérnök Julius Rosenbergre is igaz.

- Az elhárítás tudott Rosenbergékről. Teljesen ártalmatlan hőzöngőknek minősítették őket. Különben Greenglass nem maradhatott volna a pozíciójában.

A fővádlottak: Morton Sobell és a Rosenberg házaspár

A per a vártnál is botrányoasabbra sikeredett. A bíró a legkisebb energiát sem fektette abba, hogy részrehajlását leplezze. A házaspárt nyilatkozataiban olyanokkal is megvádolta, amivel az ügyész sem. És nyíltan beszélt az ügyésszel való folyamatos egyeztetéseiről, ami semmiségi eljárási hiba.


A védőt jelentősen korlátozták a munkájában. Az atomtitok szó mögötti tényleges tudományos tartalom megvilágítására egyetlen tudóst sem engedtek beidézni. Az ennek ellenére a tárgyba fogó Harold Urey atomfizikus professzorba belefolytották a szót, és elzavarták.

Harold Urey professzor

A védő ezért más lehetősége nem lévén a gyér tárgyi bizonyítékot támadta. Ezek közül néhányról sikerült bebizonyítani, hogy az FBI hamisította őket. Ezeket kivették a tárgyi bizonyítékok közül, és illusztrációnak minősítették. Például az ominózus Jell-o zselés cukorkás dobozt, aminek kettévágott darabjával állítólag egymást azonosították a kémek.


Az ominózus cukorkásdoboz darabok, amikről már a tárgyalás során kiderült, hogy az FBÍ hamisította

Mi sem jellemzőbb az angolszász világsajtó hatalmára, minthogy mindezek ellenére, a botrányos tárgyalás, az atomtitok hazugság lassú lelepleződése ellenére még mindig lebegtethetik a Rosenberg házaspár bűnösségének a gyanúját. Méghozzá igencsak hatékonyan.

1995-ben például nyilvánosságra hozták azt az információt, amely szerint a 40-es évek végén, 50-es évek elején amerikai rejtjelfejtők az úgynevezett Venona project keretében megfejtettek néhány szovjet diplomáciai táviratot.

A szovjetek valójában lényegileg az un. "egyszalag" módszer egyik változatát használták titkosításra.

A módszer matematikailag bizonyíthatóan megfejthetetlen, ha helyesen használják.


Ha a kulcs "egyszalag" nem kerül ki, és ha a kulcsot nem használják fel csupán egyetlen alkalommal.

Másik üzenetnél való felhasználásánál egyszerű eszközökkel fejthető meg mindkét üzenet és adódik a kulcs is.

A rendszer ezért rendkívül védett ezek ellen. A kulcs megszerzése és újrafelhasználása ellen, mivel köztudott volt, hogy ennek milyen csúfos következményei vannak a biztonságra.

Elvben persze lehetséges, hogy egy tanganyikai alkoholista követségi rejtjelző elkövesse ezt a hibát, azonban a moszkvai központ erről azonnal értesült volna. Hogy az illető főbenjáró bűnt követett el.

Feltételezhető azonban, hogy a new yorki kirendeltségre nem az alapján válogatták a rejtjelzőtiszteket, hogy kinek a legimpozánsabb a napi alkoholfogyasztása.

És az is viszonylag valószínűtlen, hogy egy fedőnéven emlegetett ügynök feleségéről nyiltan megemlítsék, hogy Ethelnek hívják.

Közismert, hogy egyébként az egyszalag módszernek az is a sajátossága, hogy két tetszőleges titkos üzenethez passzintható két, akár általam írt és egy ezekhez passzoló kulcs is.

Vagyis van két ismeretlen üzenetem: 04406013 .... és a 99180092 ....

Akkor ha akarom, állíthatom, hogy az első azt tartalmazza:

"Drága Rosenberg elvtárs! Mikor küldi az atomtitok további részleteit?"

A második pedig:

"Köszönjük Liberal ügynök kedves feleségének, Ethelnek is az értékes közreműködést."

És ehhez viszonylag könnyen adható egy kulcs is. És mondható, hogy a megfejtést az egyszalag többszöri felhasználása tette lehetővé.Mikor hinném el én, makacs, gyanakvó ember is - ha az ATOMTITKOT nem is - de legalább azt, hogy Rosenbergék kémek voltak?


Ha végre-végre előkerülne a Rosenberg házaspár Lenin rendje, de legalább Szovjetunió Hőse kitüntetése. Lehetőleg nem (feledékenységből?) kétfejű sassal.Nálunk lassan éjfél. De ha jól számolom, a nyugati parton még délelőtt van, a keletin valamikor délután. 2013. június 19-n, szerdán. Ethel és Julius Rosenberg kivégzésének hatvanadik évfordulóján.


2013. 06. 19.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

0
3 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 36 komment érkezett

1. nobody is here
2013. 06. 20. 0:02

Talán Te is rejtjelező tiszt voltál, hogy ennyire ismered az egyszalag módszert?

2. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 0:28

Kedves Alex!

Nem-nem! Az informatikában egyik és egyre fontosabb terület a biztonság és azon belül a titkosítás, és persze az érdeklődőket általában megismertetik a régebbi módszerekkel is.

Az egyszalag módszer az informatikában nem nagyon használható, mert annyi kulcsbájt kell, amennyi a várható mennyisége az üzeneteknek. Ma meg már gigabytok szaladgálnak.

Viszont ez az egyetlen módszer, ami bizonyíthatóan megfejthetetlen.

Persze csak ha egy bevodkázott rejtjelző tiszt nem használja fel mégegyszer a kulcsot.

3. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 0:31

Ja. Viszont amit írtam, az annyira evidens, hogy gőzöm sincs, miért erőltetik ezt a Venona hazugságot. Hiszen aki egy kicsit is utána olvas, annak nyilvánvalóan kilóg a sztoriból a nagy szőrös lópata.

4. nobody is here
2013. 06. 20. 0:33

Csak vicceltem. Én nem értek hozzá.
(Persze akkor is ezt mondanám, ha értenék hozzá. Valószínűleg... Vodkázni szeretek, illetve szerettem. Mostanában whiskyt iszom általában.)

Szóval akkor informatikai szakember vagy?

5. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 0:40

Olyasmi. De ilyenekkel csak szőrmentén foglalkozom. Aki használja, annak nem kell tudni, hogyan működik. Bár azért az sem ártana. Pár bankszámla bánta és bánja.

6. Bundi-Bandi (látogató)
2013. 06. 20. 5:06

Az Index is közölt részleteket sorsukról. Kivégzésüket végignézte egy rabi is, akinek a feladat az volt, hogy rábírja a két elitélet, hogy közöljék vele a létezhető többi személy nevét is a büntetés megváltoztatásának ígéretével. Megtagadták.

7. lusta
2013. 06. 20. 5:49

A tévedések beismerése a legnagyobb gond. Rosenbergék kirakatpere már csak azért is fenntartandó, mert mostanában a kínai beelőzéshez kell a magyarázat. Az amerikaiak berendezkedtek egy leg, leg, legre és igen nehezen viselik el, hogy egyre kevésbé fognak számítani.

8. lord
2013. 06. 20. 8:07

Kedves ZorróAszter!

ROSSZ CÍMET ADTÁL A POSZTODNAK!
Sokkal helyesebb lett volna azt írni címnek:
NÉHÁNY SOR AZ AMERIKAIAK KONCEPCIÓS PERÉRŐL.
Úgy látszik, hogy anno a koncepciós perek nemcsak a kommenistáknál volt divatban!

9. Valéria
2013. 06. 20. 8:20

Kedves Zorróaszter,

abszolút civilként azt látom, hogy az ember hatalmi játszmáinak nem szab határt semmi. hogy mit tanul a közben elkövetettekből? hm...még rosszabb.... Súlyos teher.

+++

10. Kokó
2013. 06. 20. 8:58

Egyelőre +++++:..............

11. Gordon.
2013. 06. 20. 9:26

Kedves Zorro, azért tegyünk tisztába néhány dolgot! Rosembergék valóban részesei voltak az amerikai atomkutatás eredményeit megszerző és Szovjetúnióba eljuttató akcióknak. Csak éppen nem jelentős résztvevői.
Természetesen nem saját eredményt, vagy a helyszínen Rosenberg által megszerzett anyagot továbbítottak (tán ilyen is akadt), hanem elsősorban postáként-közvetítőként szerepeltek. Volt több hozzájuk hasonló. Olyanok, akik a háború alatt a nácik elleni alapállásból részt vettek a kutatásban, de a hidegháború alatt elegük lett és ideológiai alapon nem értettek egyet az USA-dominanciával. (Példa ilyesmire ma aSnowden eset, az amerikai fickó, aki kitálalt a terrorista ellenes motivációjú milliós lehallgatásokról.)
Rosenbergék kis halak voltak, de jelen voltak abban a bizobyos tóban.

Magam láttam egy alapos interjú-összeállítást a témában egykori szovjet kutatókkal, az orosz rendszerváltás utáni időkből. Bizony, volt hasznuk a hozzájuk eljuttatott anyagból! Rengetegen dolgoztak a hozzájuk eljuttatott részletek egésszé való összeállításán. Az anyag részben megspórolt számukra hosszadalmas és költséges kutatást, részben megerősítette őket saját eddigi elképzeléseikben, más esetekben kész technológiai receptre tettek szert. Nem voltak ezek világmegváltó titkok, de a kép jelentősen tisztult ezek nyomán és a szovjet atombomba program egyik jelentősrészvevője szerint kb két évvel előre hozta a szovjet bomba premierjét - ami meglett volna enélkül is.

12. little
2013. 06. 20. 9:48

Nemigen ertem a post celjat. A Rosenbergek bizonyitottan reszsei voltak az atomtitkok ruszkikhoz juttatasaban. Csak tessek kicsit olvasni. Ugyanakkor nagy kommunista uldozes is ment as US ben. Ma mar nem. De kemkedes most is divatos. A prostucioval egyutt egy osregi foglalkozas.

13. Didgeridoo
2013. 06. 20. 10:08

Hiányzik egy évszám. Mikor mondta azt Groves Trumannak, hogy az oroszoknak még tíz évig nem lesz bombája?

14. maxval bircaman HFJDFHCJ
2013. 06. 20. 10:19

Veszélyes háborús helyzet volt. Valahogy le kellett csapni a komcsi bűnfészekre. A kémeknek meg ez a sorsuk háborús helyzetben.

15. Kokó
2013. 06. 20. 10:58

A koncepciós perekben az a szép, hogy nem kell igaznak lenni a vádaknak... Az utókor meg beállítottságának megfelelően hiszi ami neki jobban fekszik... Ha valami egyszer koncepciós volt, utólag pláne lehet hozzá bizonyítékot kreálni... Elég nagy folt esett, akkor a "példaértékű demokrácián" ahhoz, hogy hagynák hogy kiderüljön, esetenként felfüggeszthető...:-)))

16. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 11:10

Kedves Bundi-Bandi!

Sajnos nem nagyon ismerem a zsidó vallást, de azt hiszem, a rabbi kicsit olyan, mint egy bármilyen más pap.

Ez eléggé dicstelen szerep lett volna.

17. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 11:27

Kedves Mylord!

Egyetértek. :o)

18. lord
2013. 06. 20. 11:30

6-ra
Bundi Bandinak:
Vagy azért tagadták meg, mert
1./ tisztességes, rendes emberek voltak;
2./ nem tudtak mit mondani.

19. nobody is here
2013. 06. 20. 11:37

RE: 6. Bundi-Bandi (látogató)
2013. 06. 20. 5:06

Akkor ez egy valódi inkvizíciós eljárás volt.

20. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 12:48

Kedves Lusta!

Egyetértek.

Bár az elmúlt 60 évben egyre kevésbé snassz dolog csúcstechnológiát lopni.

21. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 12:50

Kedves Valika!

Még mindig nehezen szokom hozzá a Valikához. Mindig Fannyt akarok írni.

Igen. Sokan gondolják, hogy valójában nem sokat változik az emberiség ebből a szempontból sem.

22. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 13:02

Kedves Gordon!

Az első szovjet atombomba a Fat Man-hez hasonló plutónium bomba volt. Ám a kisérleti robbantás adataiból kiderült már az amerikaiak számára is. hogy szó sem lehet koppintásról.

Az atomtitok legfontosabb része legkésőbb Nagaszakinál kiderült: a plutónium bomba megépíthető. Tehát nincs olyan veszély, hogy 1945-ös két millárd dollár elköltése után kiderül, hogy egy speciális, megkerülhetetlen atomfizikai jelenség miatt mégsem hozható létre robbanásszerű láncreakció.

A másik atomtitok az volt, hogy az amerikaiaknak valójában még 1950-re sem volt elég atombombája ahhoz, hogy annak valóban megsemmisítő legyen.

Nekem Frei Tamás new yorki inerjúja tetszett Anatolij Fekliszovval.

Fekliszov a Hudson partján elmesélte, hogy itt a közelben egy magyar(!!!) étterermben találkozott utoljára Julius Rosenberggel. Elbeszélgettek, és Fekliszov még átadott Julius Rosenbergnek pár ezer dollárnyi zsebpénzt, aztán forró elvtársi búcsút vettek, és mindenki ment a dolgára.

Ez még Frei bérgyilkosos interjúja előtt volt, de ennél is órákig röhögtem, hogy Fekliszov olyan fapofával mondta el a sztorit, mint Stan és Pan, vagy Chaplin.
Én tuti elröhögtem volna magamat közben.

23. nobody is here
2013. 06. 20. 13:10

RE: 11-12.

Nem állítom (mert az egyetlen igazságot én sem ismerhetem), csak gondolom, hogy Kokónak van igaza. Ami koncepciós per, ahhoz minden bizonnyal találni némi bizonyítékot is – akár utólag.

Furcsállom, hogy Ti a médiából ismerhetitek az igazságot. Hiszen jogi értelemben az igazság a mai napig nem ismert. „1995-ben nyilvánosságra került információk megerősítették, hogy Julius Rosenberg valóban szovjet kém volt, míg Ethelről csak valószínűsítik ezt.” (Wikipédia) Ha el is fogadjuk ezt, a dolgok állása azonban akkor is csak 1:1. Úgy néz ki a dolog, hogy inkább vesszen egy ártatlan, mintsem hogy egy bűnös is megússza?

Azaz még Gordon higgadt véleménye is túlzott általánosítást tartalmaz.
Little meg egyenesen ezt írja: "A Rosenbergek bizonyitottan részesei voltak..." Kedves little! Milyen bizonyítékokról beszélsz? Oszd meg velünk légy szíves! Mert közben ugye az is kiderült, hogy a koronatanú, Greenglass vádalku keretében (valószínűleg) hamisan tanúskodott. Azaz milyen bizonyítékokról beszélsz? A szavaid inkább tanúskodnak a világnézetedről, mint objektivitásra törekvő véleményről.

Ha előítéletek dominálják véleményünket és bizonyítottnak akarunk látni valamit, akkor annak is látjuk. Te egy koncepciós perről - pusztán az amerikai igazságszolgáltatás tévedhetetlenségébe vetett hited alapján - elhiszed azt, hogy bizonyította, amit bizonyítani volt szándékában?

"Csak tessek kicsit olvasni." És hol van hitelesen leírva a per, kedves Little? Fentebb utaltam rá, hogy az ítélet jogszerűsége még ma sem egyértelmű.

Hány halálos ítéletről derült már ki az USÁ-ban, hogy tévedés volt? Nos, egy koncepciós per esetében nem valószínű, hogy a "tévedést" elismerik.

Nálunk Magyarországon a koncepciós perek áldozatait rehabilitálni szokták. De utalni szeretnék rá, hogy egy koncepciós perről maga a koncepciós szándék csak abban az esetben bizonyítható, ha maga a bíró beismeri, hogy utasításra hozott ítéletet vagy befolyásolták a döntésben. Illetve ha az utasítást adó (a megbízó) beismeri az utasítás tényét.

Nagy Imre esetében ez nem történt meg. Mégis rehabilitálták – politikailag, de nem jogilag! (Ha tévednék, igazítsatok helyre!) Azaz politikai szándékok vannak akár a koncepciós ítélet, akár a rehabilitáció mögött. S bárjogi értelemben a mai napig nem bizonyított, hogy a Nagy Imre-per koncepciós per volt, politikai meggyőződésből tartom magam is annak. Ez a saját önkritikám.
Nos, az USÁ-ban nem változott a "politikai szándék" a Rosenberg házaspár kivégzése óta sem. Azt hiszem objektivitásra törekedve úgy lehet összefoglalni a dolgokat, hogy a halálos ítélet jogi értelemben nem volt megalapozott.

24. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 13:14

Kedves Little!

Ha tényleg annyira nyilvánvalóan kémek voltak Rosenbergék, akkor miért kell ezt nyilvánvaló hazugságokkkal és elhallgatásokkal megtámogatni?

Például maga az ATOMTITOK kifejezés is.

Mennyi pénzt költenek még ma is a dolog életbentartására?

El tudja Ön képzelni mondjuk Kapica vagy Tamm arcát, amikor a KGB az orruk alá dugja például az általam is bemutatott berobbanásos ábrát?

25. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 13:36

Kedves Didgeridoo!

Nem. Nem hiányzik. Implicite benne van.

Truman a Potsdami konferncián értesült a Little Boy sikeréről, és miután hazatért, pár napon belül sor került az említett Fehér Házbeli találkozóra.

26. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 13:44

Kedves MaxVal!

Ha az amerikai szélsőjobb a kommunistákra csapott volna le, a kutya se törődött volna vele.

Azért lett balhé, mert a szélsőjobb a liberálisokat kezdte átcimkézni és üldözni. (Nem Rosenbergékre gondolok, hanem például Rosevelt körére.)

Ezért derülhetett ki a perről, hogy a vádak minden szava hazugság.

Rendes körülmények között a sajtó testületileg agyonhallgatta volna a tényeket.

Mint ahogy más esetben testületileg agyon is hallgatja.

27. ejmiakő (látogató)
2013. 06. 20. 15:47

Elöször azt hittem, egy másik atomtitokról van szó. Ami szintén nem titok, de azért ítéltek el tudóst, mert beszélt róla.
Más atomtudósokat pedig szintén atomtitok okán robbantgatnak fel az utcán a terroristák.
Sajnálom a Rosenbergeket, meg a többi áldozatotot is.

28. Bundi-Bandi (látogató)
2013. 06. 20. 16:59

Ha elkaptak egy kémet bíróság elé állították. Ha a mi oldalunkról kémkedett letagadtuk, ha kivégezték nemzeti hős volt. Amúgy mindegyik oldal így gondolkodott. Ehhez még hozzájönnek a koncepciók áldozatai, mert be kell bizonyítani, hogy az ellenség nem alszik.
Felteszek egy angol nyelvű ismertetőt az akkori eseményekről.

www.spartacus.schoolnet.co.uk/USArosenbergT.htm

Az általam látott dokumentumfilm szerint, a benne nyilatkozó tudósok egyértelműen kijelentették, hogy a kicsempészett szabadkézi rajzok igen is fontos részei voltak a fegyver gyártásának.

hu.wikipedia.org/wiki/Rosenberg_h%C3%A1zasp%C3%A1r

Még valamit. A perben sok zsidó szerepelt mindkét oldalon, az Egyesült Államokban ekkortájt fejeződött be a Numerus Clausus, valamint a megkülönböztető múltbeli politika, amely degradáló jellemzőket vont le a zsidóságról, amivel távol tartotta őket a háború alatt. Ekkor erősödött meg a cionizmus is az országban, akik számára a kommunista zsidó egy akadály volt és nem sorstárs.

29. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 17:24

Kedves Bundi-Bandi!

"Ha elkaptak egy kémet bíróság elé állították. Ha a mi oldalunkról kémkedett letagadtuk, ha kivégezték nemzeti hős volt."

Hát éppen ez az. Rosenbergék a vádak szerint sem fogadtak el pénzt a szolgálataikért.

Hogyhogy még egy Vörös Zászló Érdemrendet se kaptak?

Minimum egy Szovjetunió Hőse vagy egy Lenin Rend kijárt volna nekik.

A szovjetek mindig adtak az ilyesmire.

Miért tettek kivételt Rosenbergék esetében?

------------------------------------------------------------

A szovjet atombombán több Nobel díjas dolgozott, mint az amerikain.
Miért ekkora titok ez?

Ön nem úgy látja, mintha szándékosan elhallgatnák?

Mintha pár kém meg néhány félrészeg gyári munkás eszkábálta volna össze a Joe I-et.

(Ha jól emlékszem, az amerikai sajtóban Sztálin után Joe I-nek neveztzék a bombát.)

30. Bundi-Bandi (látogató)
2013. 06. 20. 19:45

Kétségtelenül, de egymástól eltérően benne voltak a kémkedésben, az esemény nő tagjai futárszolgálatot teljesítettek. A kivégzésen jelen lévő rabira bízták, hogy mennyire tudja meggyőzni őket, a halálbüntetés megváltoztatásáért, mert az amerikaiak sejtelme szerit még volt feltételezett személy, személyek, akik részt vettek a kémkedésben, de őket senki sem árulta el, lehet, hogy nem is tudták, hogy ki az. Többet ér ebben a kérdésben a résztvevő tudósok későbbi nyilatkozata, akik szerint az ismert kémanyagból még senki sem állított volna elő atombombát – mert a megismert anyag nem volt folyamatos –, az elő-előkerült információk között még lenni kellett el nem kapottaknak is, és azokat nem tudják, hogy ki szolgáltatta ki. Viszont megerősítették, mint írtam, hogy a rajzok hézagpótlók voltak, rákérdezés az oroszoktól a már megkapott ismeretekből, miszerint, tudni akarták, hogy mi, hogyan fog történni, mi, mit fog okozni, mi kell az események folyamatához. Amúgy ez talán bizonyítja, hogy maguk az oroszok és előttük a németek is jó nyomon voltak. És még valamit. Szakharov egy óriási bombát tervezett, de a számításaik végén meghátrált, rájött, hogy beláthatatlan következménye lett volna rájuk nézve, ha az felrobban. Amit robbantottak is súlyos károkat okozott. Ennyit a dokumentumfilmről, amit vagy 3 éve mutattak be.

Ami a Rosenbergék szerencsétlen sorsát illeti a vád beleillett a kor amerikai és a zsidóság saját háború utáni profiljának megrajzolásához. A hidegháború itt is sok koncepciós pert okozott, főleg a McCarthy hisztéria miatt, ennek lényege, hogy kommunista párttagság miatt lettek emberek 1-2 éves börtönre ítélve, de a párt bejegyzett, legális csoportosulás volt. Volt olyan csoportjuk, ahol mindenki, még a párttitkár is az FBI-nak dolgozott… Az amerikai zsidóság túlnyomó többsége elutasította a zsidó kommunistákat, sokszor kelet európai származásukat többször hangoztatták, mint a zsidót, bár nem tudták kikerülni. Az amerikaiak ismerete a kommunizmusról bibliai volt. Illetve a sátán, az ördög képviselői, a tízparancsolat elleni szervezetnek volt feltűntetve. Még ma is furcsa, ha korabeli dokumentumfilmeket vetítenek, hogy milyen erősen vallási tartalommal fűszerezték, ráadásul szinte az egész korabeli amerikai vezetőség, a későbbi politikusok mélyen benne voltak. Pontosan a vallásos motívumok miatt fél ismeretekre apelláltak, bár nem változtat a tényen, hogy lényegében minden szereplő bevallotta részvételét, de elérték, hogy a társadalom a vallásos hisztériával még elítélőbb volt.

31. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 21:34

Kedves Bundi-Bandi!

A kérdés továbbra is az, hogy ha az igazság az, hogy Rosenbergék kémek voltak, és jelentős segítséget nyújtottak a szovjet atomprogramhoz, akkor miért kell hegynyi hazudsággal és elhallgatással támogatni mindezt a mai napig.

- ATOMTITOK - minden hozzáértő röhög már a szó hallatán is
- Venona távíratok megfejtése - minden hozzáértő tudja, hogy hazudság
- A Nobel-díjas szovjet tudósok elhallgatása. Jószerivel csak Szaharovról szabad beszélni.
- Az FBI hamisításainak elhallgatása
- Hogy a bíró minimum egy olyan hibát elkövetett, ami nyilvánvaló semmiségi ok: egyeztett az ügyésszel. Bárkinek az ügyét emiatt újra kellene tárgyalni.
- Hogy Greenglas vádalkut kötött, és utólag önként beismerte, hogy minden szava hazugság volt.
- Hogy a kivégzett szovjet kémeknek kitüntetés járt, főleg azoknak, akik ingyen, meggyőződésből dolgoztak. A gyerekeiknek meg minimum segítség.
És hogy az oroszok adtak arra, hogy ezeket MINDENKIVEL SZEMBEN betartsák.

Csak a lényegesebbeket említettem.

Miért van szükség mindezekre - hazugságokra/elhallgatásokra - mind a mai napig?

32. Bundi-Bandi (látogató)
2013. 06. 20. 23:11

Csak azokra tudtam válaszolni, ami közszájon forog, dokumentunfilmek okán, vagy engem kiváncsivá tett egykor, tehát utána néztem. Gondolom, a kérdések zöme a Rosenberg utódokat is foglalkoztatja. Hogy önnél még más kérdések is felmerülnek, főleg az oroszokról, amit elhallgatnak vél, arra nem tudok mit válaszolni, meg nem is része a Rosenbergék ítéletének. Arra sem tudok válaszolni, hogy kit, milyen csoportot érint még ez a kérdés, de tudom, hogy a gyerekeik hiába fáradoztak mind a mai napig.

33. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 06. 20. 23:20

Kedves Bundi-Bandi!

Amit az imént írtam, tények.

Ami közszájon forog, az pedig amerikai kormánypropaganda. Sok milliárd dollárral és a világsajtóval megtámogatva.

Például Önt nem gondolkodtatja el az az összeállítás, amit a szovjet atom és hidrogénbomba létrehozásában résztvevő Nobel díjas tudósokról adtam?

Biztosíthatom, hogy az összeállítás távolról sem teljes. Csak azokat soroltam fel, akikkel kapcsolatban volt némi halvány remény, hogy az olvasónak talán rémlik a neve.

34. lord
2013. 06. 21. 8:37

Bundi Bandi 30. hozzászólásának második bekezdésében foglaltakhoz:

Az USA- ban anno olyan nagy volt a kommenista üldözés, hogy még Chaplin is otthagyta ámerikát és átjött életvitelszerűen Európába.
Azt hiszem, ennél egyértelműbb jellemzés nem kell az akkori ámerikai szemléletre.

Az amerikai földrész lakói "mentesíteni tudták magukat" mind a fasiszta, mind a kommunista szellemisége, gyakorlata iránt.
EZÉRT NEM LEHET AZONOSAN TEKINTENI EURÓPÁBAN E KÉT IRÁNYZATRA, MERT NÁLUNK TELJESEN MÁS A TÖRTÉNELMI HELYZET.
AMI AZ AMERIKAI KONTINENSEN AZONOSNAK TŰNIK, AZ AZ EURÓPAI KONTINENSEN TELJESEN MÁS!

35. Virág elvtárs s.k.
2013. 07. 01. 15:31

...ha Rosenbergék nem voltak kémek, akkor miért neveztünk el róluk utcát Budapesten?

......bár lúzerekről is szoktak elnevezni Budapesten.....mi az hogy? Nagyonis!

Virág elvtárs s.k.

36. ZorróAszter (szerkesztő)
2013. 07. 01. 15:54

Kedves Virág elvtárs!

Hol jár itt, ahol a madár se jár?

Hát mert az amerikaiak ültették villamosszékbe őket.

Senki se mondta, hogy azért, mert nagy szolgálatot tettek a Szovjetuniónak.

Késve válaszoltam Önnek
magyaremlek.nolblog.hu/archives/2013/06/30/Horn_Gyula__Wertheim_update/
-n is.

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok