ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

Miért volt annyi zsidó a magyar munkásmozgalom vezetői között?


Míg a mai Izrael politikai palettája a ultrabaltól a militáns szélsőjobbig szinte teljes, a monarchia asszimilálódott zsidóságának többsége a liberalizmust támogatta.


Pár éve Izrael állam kikiáltásának ünnepén rendeztek a Duna Televízióban négy izraeli újságíró részvételével egy stúdióbeszélgetést. Mindannyian magyar anyanyelvűek, és akcentus nélkül anyázták egymást. Egyikük szoci, egy másik liberális, a harmadik jobbközép likudista.


A negyedik nacionalista volt, hogy szélsőjobbosnak ne mondjam. Öröm volt hallgatni a kliséit. Mintha Csurka Istvánt láttuk, hallottuk volna izraeli bőrbe bújva. Persze gondolatban a zsidó szót magyar-ra, az arab -ot meg zsidó”-ra visszaforgatva.


A monarchia asszimilálódott zsidósága azonban nyilván a nemzeti liberális oldaltól remélt védelmet, sőt lehetőséget az egyenjogúsításra, felemelkedésre.


Ez a folyamat párhuzamosan zajlott a magyar munkásosztály kialakulásával, megszerveződésével. A munkásegyletek, önképző körök, kulturális egyesületek, szakszervezetek, sőt politikai pártjaik megjelenésével.


A liberális hátterű, indíttatású értelmiségi fiatalok is közeledtek ezekhez a szervezetekhez.


Ám nemcsak a zsidó származásúak.


A munkásszolidaritás jegyében ezek a szervezetek nem lehettek kirekesztők. Ugyanúgy tagja lehetett szerb asztalos, a horvát kőműves, a szlovák bádogos, a magyar szállítómunkás, kubikus, a Némethonból szalajtott vasmunkás, az osztrák cukrász, mint a zsidó aranyműves.


A munkások túlnyomó többsége iskolázatlan parasztból lett városi munkás.

Ekkor jelennek meg a vezetésben a kicsit iskolázottabb német származású és zsidó munkások. Természetes folyamat eredményeként.

Talán legismertebb közülük Frankel Leó pesti ötvös, aranyműves.

Frankel Leó

Frankel Leó


Közben 1880 körül megjelenik első politikai pártjuk is. Először a Magyarországi Munkáspárt, majd tíz év múlva a Magyarországi Általános Munkáspárt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt.


Nehéz megmondani, hogy mennyiben hozták a messianisztikus hajlamaikat a zsidók a munkásmozgalomba, és mennyit a keresztény munkások.

Ezekben a korai egyesületekben a bálokon és mulatozásokon túl orvosegyetemisták tartottak egészségügyi felvilágosító előadásokat, mérnök és természettudományi egyetemi hallgatók érdekes tudományos előadásokat, vitaesteket szerveztek, könyvklubot, dalárdát, természetbarát kört, sportegyesületet.

A jogászok segítettek alapító okiratot írni, jogi tanácsot adtak, ügyvédet szereztek, ha kellett.

És egyre gyakrabban kellett.

Aztán persze ezek az egyetemisták, elvégezték az egyetemet, családot alapítottak, átvették a papa ügyvédi irodáját, orvosi praxisát, vezetőnek nevezték ki a vállalatnál, a bankban őket, és lassan lemaradoztak.


Egy régi mondás szerint aki fiatal korában nem volt szoci, sosem lesz jó póógáár.


Ennek eredeti francia változata valami olyasmi lehetett, hogy aki húsz évesen nem szocialista, annak nincs szíve, de aki harminc évesen még szocialista, annak nincs esze.


Persze sokan még harmincon túl sem szakítottak teljesen a munkásmozgalommal. Szabadúszó orvosként, ügyvédként havonta, hetente tartottak egy-egy ingyenes napot a szegényeknek, de a napi kapcsolat már nem volt meg a mozgalommal, és sokszor lassan el is halt.


A nevükre sem emlékszik már senki. Vagy ha a nevükre még igen, sokan nem tudják, mit jelent például Korányi életrajzában, hogy a népegészségügyi kérdéseken túl társadalmi kérdések is foglalkoztatták.


Biztosak lehetünk abban, hogy Kun Bélával, Rákosi Mátyással, Korvin Ottóval, Sallai Imrével, Lukács Györggyel, és a többiekkel is ez történt volna.


Lukács György, Kun Béla, Rákosi Mátyás és Szamuely Tibor népbiztos

A négy legismertebb népbiztos:

Lukács György közoktatási, Kun Béla külügyi, Rákosi Mátyás kereskedelmi, Szamuely Tibor belügyi népbiztos


Kun és Szamuely talán liberális újságíró, Rákosi nagykereskedő, Korvin Ottó és Sallai talán bankigazgató lett volna. Lukács György maradt volna Heidelbergben és híres filozófus, esztéta lett volna belőle. És sosem írja meg a Der junge Hegel-t.

Mint ahogy Hegel sem a Der alte Lukácsot.


Pogány József talán híres irodalomtudós lett volna, vagy legalábbis gimnáziumi tanár.


Mi történt?


Mitől lettek ők radikálisabbak, mint akárcsak tíz évvel idősebb társaik, Buchinger vagy akár még Landler is?

Mi történt ezekkel a többségében zsidó értelmiségi fiatalokkal, akik 1890 körül születtek, 1910 körül már a szocdem párt tagjai vagy legalábbis szimpatizánsai. És minden emberi számítás szerint 1915-ben már rég a papa ügyvédi irodájában, orvosi rendelőjében, bankjában lett volna a helyük egyre kevesebb időt szánva a mozgalomra?


Hát az, ami még nagyon sok millió magyar állampolgárral: 1914-ben kitört a világháború. A fiatalok többsége kiment a frontra, belefeküdt egy sáros gödörbe, és négy évig ki sem mozdult onnan. Hacsak meg nem sebesült, vagy nem lett a sírgödre is az. Vagy fogságba nem esett (Kun, Rákosi, Szamuely).


Látták szétloccsanni barátjuk, földijük fejét, látták elröppenni fél karját vagy fél lábát. Évekig éheztek a lövészárokban tetvekkel borítva betegen, éhségtől legyengülve rongyos, koszos egyenruhában dideregve.

Mások, a hadsereg mintegy 10%-a nem vonult be, hanem bujkált. Megint mások a Galilei Körbe jártak, és háborúellenes radikálisokká váltak (Korvin Ottó, Sallai).

A származáson, és a fiatalkori életúton kívül közös bennük, hogy nem volt visszaút.

Atyáik liberalizmusa nem volt képes megállítani a borzalmakat. Az elkövetkezőket még kevésbé.

A tíz évvel később, 1900 körül született generációnak meg már ez a kevéske más esély se jutott.Sokuk élete erőszakos halállal végződött. De sokak megúszták hosszabb-rövidebb börtönnel, gulággal.Nem keveseké, nem kevesen - éppen a Szovjetunióban.


Az első tanácskormány Tolnai Világlapja címoldalán

Az első Tanácskormány Tolnai Világlapjának címoldalán


2012. 07. 17.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

1
4 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 42 komment érkezett

1. nobody is here
2012. 07. 18. 0:10

Kösz! A tőled megszokott magas színvonalú írás.

Ha jól értem tehát, arra szerettél volna rámutatni, hogy Romsics Ignácnak abban a bizonyos elhíresült történelmi munkájában ilyen "szövegkörnyezetben" kellett volna (lehetett volna) leírnia azt a mondatát, hogy "... a zsidó származású népbiztosok és népbiztoshelyettesek aránya elérte a 60, sőt valószínűsíthetően a 70-75 százalékot." Ebben a kontextusban nem keltett volna olyan olyan látszatot, hogy "rejtjelezett" üzenetről van szó, mely arra a megállapításra buzdít, hogy "az 1919-es eseménysor a nem igazán mélyen asszimilált zsidóság műve volt". Azaz nem keltette volna azt a hamis képzetet, hogy a Tanácsköztársaság a zsidók bűne volt.

2. little
2012. 07. 18. 1:57

Ámen.
Kicsit a Reader's Digest nivóján van, de OK.

3. lord
2012. 07. 18. 4:00

Erről a blogról, egy mende monda jut eszembe:
Az osztályidegen oda megy a párttitkárhoz, és elmondja, milyen hiányosságokat lát az üzemben. Arra kéri a párttitkárt, hogy ha egyetért vele, mondja el a taggyülésen,
Mire a párttitkár:
- Mondja el Maga!
- Én - hüledezik az osztáűlyidege -, hiszenén osztályidegen vagyok!
Az nem baj, mondja a párttitkár: de igazat mondott!

Azért jutott eszembe ez a mende monda, mert ha én írtam volna ezt a blogot, egyből kiderült volna, hogy egy "antiszemita, kommenista " vagyok!

TÖKÉLETES ÍRÁS, CSAK EGYETÉRTENI TUDOK VELE!

Hozzátesze viszont:
Ezért nem értem a jobboldali zsidóságnak azt a részét, akik azonosítják a kommenistákat a fasisztákkal - lepaktálva a többi jobboldalival -, hoszen a kommunisták, a baloldali zsidkkal együtt küzdöttek a fasizmus ellen!
Arról már nem is szólva, hogy a valós, az igazi antiszemiták szemében, agyában, a kommenista egyenlő a zsidóval, és viszont!

4. lord
2012. 07. 18. 4:20

3. kiegészítése:

Tudom, a probléma ott van, hogy az I.vh. után a kommenisták - közöttük a baloldali, kommunista zsidók - nagyon is radikálisan léptek fel a kizsákmányoló, imperialista osztályok képviselőivel szemben, őlet hibáztatva a tömegek haláláért.
Ez a túlzott radikalizmus - természetes módon - nem talált egyetértésre az átlagembereknél, hanem inkább visszatetszést okozott.
Ennek tudhatjuk be aztán a fehér terror a megtorlás nélküli tobzódási lehetőségét , majd a Horthy rendszer alatt a nyilasok felfejlődését.
Sajnálatos az is, hogy a II. vh. - szovjet felszabadítás/megszállás - után, a kommunista párt politikája olyan rétegeket is súlytott, tett a politika ellenségévé, melyeket nem kellett volna!
Ennek, és a külföldre menekült fasiszták, horthysták propaganfda lehatőségének - Szabad Európa Rádió, Amerika Hangja - "köszönhető" aztán 56.

5. corvin
2012. 07. 18. 6:27

Olvasható, érthető, jó írás. +++

6. Nyifu1
2012. 07. 18. 7:09

Korrekt írás!

7. Imitt-amott
2012. 07. 18. 7:21

Hát ez bizony nagyon tetszett!

Kedves ZorróAszter....a végére érve sajnáltam, hogy nem folytatta. Vártam a további világos és közérthető következtetéseket...A téma folytatását...no :)

Lehet róla szó?
:))

Gratulálok

Fanny

8. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 7:50

Kedves Alex!

Én köszönöm.

Nem teljesen. Ezt már részletekben elmondtam kommentekben, Gerő és Romsits vitája csak az apropó volt. Hogy hány százalék volt zsidó, nem tudom, és nem is nagyon érdekel.
A szélsőjobbnak egyébként is régi jó szokása, hogy mindenkit lezsidóz, akinek nem tetszik a véleménye.

9. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 7:53

2. little 2012. 07. 18. 1:57

Kedves Little!

A Reader's Digest-ről csak annyit tudok, hogy néha küldenek egy levelet, hogy nyertem egy Mercédeszt.

De sejtem, a nívójukat nem dicséretnek szánta :o)

10. little
2012. 07. 18. 13:23

És miért tünt el ez a frissítőből???

11. nobody is here
2012. 07. 18. 13:50

Valóban, hiszen a tegnapi napon a szomszédos, 22:22-kor született blog még javában a frissítőben van. Ez meg a 22:43-as közlési időpontjával már kikerült onnan. Érdekes...

12. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 13:56

Kedves Little és Alex!

Nyilván vagy mert kommunista propagandának minősült, vagy antikommunistának.
Illetve
Vagy túlzott filoszemitának, vagy antiszemitának.

Más variáció nincs :o)

13. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 14:05

Kedves Lord!

Sokan hiszik, hogy az I. világháború után a kommunisták voltak a legradikálisabbak. De euz tévedés.

Azok a katonák voltak a legradikálisabbak, akik kint feküdtek a sárban négy évig a fronton, teljesen értelmetlenül, és amikor hazatért, akkor derült ki, hogy az asszony is éhezett a gyerekekkel, mert időközben a háziúr kitette őket a szoba-konyhás lakásból, mert nem tudták fizetni a lakbért.

Ezek az emberek aztán kifent baltával kopogtattak, és mentek le bevásárolni a szatócshoz.

Tiszta szerencse, hogy nem lett tömegvérengzés a dologból.

Ezt szerintem azzal sikerült elkerülni, hogy a beharangozott nagy változások becsatornázták az indulatokat.

De például a katonagyűléseken Kun Bélát is jól elverték és megrugdosták párszor. És különféle laktanyákban rá is lőttek párszor.

14. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 14:07

Kedves Corvin és Funyi!

Köszi szépen.

15. little
2012. 07. 18. 14:21

re 12. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 13:56
Szerintem semmi oka nem lehetett ahhoz hogy kivegyenek a frissitobol hacsak az nem hogy talan tul sok "zsido tema" fut a NOLBloggon momentan szerintuk.....
Ebben viszont egyet ertek.

16. nobody is here
2012. 07. 18. 15:22

Elnézést, de a Szerkinek semmi köze ahhoz, hogy a blogközönséget milyen témák érdeklik.
Nem egy bloggazda tölti fel a "zsidó" témájú blogjait.

17. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 15:45

De az se kizárt, hogy funkcionális analfabéták bírálják el, mi mehet, és mi nem.

A címet úgy értelmezték, hogy a blog.kuruc.info-ról tévedtem ide fekete egyenruhában, árpádsávos karszalaggal :o)

18. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 15:50

Egyébként a most életbe lépett Munka Törvénykönyvével kapcsolatban írtam egy bejegyzést Niggertartási Törvény címmel. Azt is azonnal levették
zorroaszter.uw.hu/archives/2011/07/30/Niggertartasi_Torveny/

19. nobody is here
2012. 07. 18. 16:23

Ha megpróbáltad volna csak egyedül a címet szalonképessé tenni, akkor talán elengedték volna. Amúgy kíváncsi lennék az írásodra. Elküldhetnéd privátban - ha már nem jelent meg.

20. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 16:52

Kedves Alex!

Itten van az a link mögött. Csak a címlapról lökték ki még annak idején, de nem törölték.

Niggertartási Törvény:
zorroaszter.uw.hu/archives/2011/07/30/Niggertartasi_Torveny/

:o)

21. nobody is here
2012. 07. 18. 16:57

Köszönöm a linket, már meg is találtam!

22. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 17:00

Örülök. De lehet, hogy lesz nemulass, mert a hirmatrix.hu-n meg hirtelen megjelent mind a kettő öles betűkkel kiírva.

Hogy hogy a fenébe, nem tudom? Nem én hekkeltem össze.

23. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 18. 17:02

7. Fannyvár 2012. 07. 18. 7:21

Kedves Fanny!

Örülök, hogy tetszett.

De pár perc után már ez is eltűnt a címlapról.

24. lujza
2012. 07. 20. 23:18

Off::

Olvastam két új kommentjét (elnézést, ha letegeztem, de hozzá vagyok szokva, hogy itt tegeződünk), a pszichológiai tesztről, és Davosról.
Megnéztem a Kígyótojást. Érdekes, hogy a filmből semmi másra nem emlékszem, csak erre a kísérletre.Pedig akkor ezek szerint láttam a filmet, ami nagyon valószínű, mert gimnazista koromban jártam filmklubba és volt Bergman sorozat is.

Köszönöm így utólag is a választ és a megfejtést.

Tényleg nevetséges (vagy siralmas?), hogy az átlag sajtó tele van mindenféle hülyeséggel, kivéve az igazán fontos dolgokat.

25. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 21. 13:06

Kedves Lujza!

Ha már Bergman, akkor
zorroaszter.uw.hu/archives/2012/05/07/Ingmar_Bergman_es_a_hires-neves_sved_fekete_nappalok/

"az átlag sajtó tele van mindenféle hülyeséggel, kivéve az igazán fontos dolgokat."

Igen, de nem értem, hogy ez hogy jön most ide? :o)

26. lujza
2012. 07. 21. 14:30

Hogy jön ide, hogy jön ide? Miért, hát Davosról hallunk-olvasunk egy büdös szót is? Meg azokról az emberekről, akik a sorsunkat meghatározzák? Sőt, minél nagyobb inkognitóba burkolóznak, hogy még csak véletlenül se kerüljön a nevük összefüggésbe bizonyos dolgokkal, eseményekkel. A pszichológiai tesztekről, amik igazából megtörténtek/történnek? Megpróbálom megkeresni azt a filmet, amit a szcientológusok készítettek. Nem nagyon kedvelem őket, de ez a film, bár borzasztó, nagyon jó és hiteles.
A pénz igazi természetéről, hogy hogyan "terem" és hogyan, hová vándorol?

27. lujza
2012. 07. 21. 14:53

sajnos nincs már fenn az egész film egyben, csak részletekben. DVD-n meg lehet kapni egyébként, a címe: Pszichiátria, a halálipar. Részlet belőle:

www.youtube.com/watch

Nem értek egyet azért a túlzásokkal, mármint, hogy minden pszichiáter "gyilkos", és a pszichiátria úgy amblok halálipar, hiszen pl. egy gyerekkorától szorongásos depresszióban szenvedő, vagy valóban hiperaktív gyerek (hangsúlyozom: valóban) a mai társadalomban még mindig jobb, ha gyógyszert szed, mintha szenved. De nagyon tanulságos a film.

Egészen más Feldmár megközelítése. Megint nem keresgélek, csak egy interjú részletet mutatok:

www.youtube.com/watch

28. lujza
2012. 07. 21. 14:57

Mondjuk valóban a saját blogomban kellett volna ezt a témát folytatni, de féltem, hogy ismét nem talál vissza és nem olvassa az üzeneteit.:))

Kis Kakukk ügynök, össze-vissza tojja a kommenteket, aztán maga se találja!:))

29. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 21. 19:00

Kedves Lujza!

Szerintem Feldmár igyekszik mindig népszerűt mondani, ami engem a kuruzslók szövegére emlékeztet, de nem ismerem, ezért nem mondom, hogy kuruzsló.

De az elmebetegek szenvednek. Akkor is, ha szeretetteljes környezetben vannak, persze még inkább, ha elutasító, rideg környezetben.

Ezt a szenvedést nem lehet egyszerűen beszélgetéssel, simogatással feloldani. Mind a depresszió, mint a skizofrénia betegség. Nem teljesen ismert az oka egyiknek sem. Felületes, tehát a mélyebb okot nem ismerő tüneti kezelés van. Bizonyos, szemlátomást hiányzó anyagokat pótolnak vissza gyógyszeresen. Ettől a depresszió is, a skizofrénia is tünetmentes lesz. Erre képes ma az orvostudomány.

A kuruzslóknak volt pár tízezer éve a bizonyításra, de ők csak kilökni, megölni, őrültek házába zárni tudták az elmebetegeket.

Túlságosan megszoktuk az orvostudomány eredményeit, és elfeledkezünk arról, hogy ezek nemisolyan régen elérhetetlen vágyálmok voltak csupán.

Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy folyamatos hatékony civil és állami kontroll legyen afelett, hogy mi folyik az elmegyógyintézetekben és a kutatóintézetekben, mert semmi sem garantálja, hogy egy orvos a diplomája mellé emberséget is kapott.

Azt nem tudom, hogy a filmek hamisítványok, vagy célzatosan lettek összeszerkesztve. Lehetségesnek tartom, hogy Pavlov is megfeledkezett magáról, és embertelen kísérleteket végzett. De nem hiszem.

A nyálelválasztás mértékét nem kell szondázással vizsgálni. Elég hozzá egy fogorvosnál megismert nyálelszívó.

30. lujza
2012. 07. 22. 0:19

A film hiteles, egészségügyben dolgozom, sok kísérletről már a főiskolán is tanultam.
Feldmár meg nem kuruzsló. Lehet, hogy nincs mindenben igaza, de ezt ki mondhatja el magáról?

Visszatérve, legalábbis a szorongásos-depresszió témakörére (skizofréniáról nem merek nyilatkozni), nem lehet tudni, mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás? Nem azért hiányzik-e az a bizonyos szükséges anyag a szervezetből, mert a folyamatos stressz miatt a mellékvese már nem bír annyi hormont termelni? Ez pedig ugye környezeti hatás. Azért írtam, hogy a mai társadalomban jár jobban az illető, ha gyógyszert szed, mert esetleg az eredeti probléma megoldására, az igazi probléma megoldására nincs lehetőség itt és most. ( :)) ) Pl. egy csecsemő, gyermekkorban hiányzó anyai szeretet nem könnyű pótolni. De ez hosszú. Némi részlet az utolsó postomban olvasható.
Skizofréniával kapcsolatosan meg igen tanulságos a John Nash-ről szóló Egy csodálatos elme c. film. Szenvedett az összes létező kezelési módszertől, ezért valahogy megtanult együtt élni a betegségével gyógyszerek nélkül. Ehhez viszont kellett a környezete nagy fokú elfogadása és támogatása. Nem mindenki ilyen szerencsés.
Hát így.

31. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 22. 12:41

Amit Feldmár mond a kataton betegről, az maga a kuruzslás. Egy orvosnak tudnia kellene, hogy a katatonia nem vidám lustálkodás. Ilyen állapotban tartani valakit három évig öngyógyulásban bízva, amikor már erre is van gyógyszeres kezelés, színtiszta kínzás. Akkor is, ha a beteg utána ÁLLÍTÓLAG megköszönte, hogy végre hagyták végiggondolni, aminek a végére akart járni.

Aztán meg ha jól értettem, nyoma veszett.

Szerintem a Nashről szóló film nem adta jól vissza a skizofrénia lényegét. A film azt sugallta, hogy egyszerűen hallucinációkon kellett úrrá lennie. De tudomásom szerint a skizofrén betegek különféle megfogalmazható és nem megfogalmazható hangulati hatásoktól szenvednek. Ezek közül az egyik megfogalmazható az állandó, minden konkrétum nélküli rettegés.

----------------------------------------------------------------------------

Lehetséges, hogy ezek a kísérletek valóban így, ilyen formában megtörténtek, de én inkább valami tudományellenes propagandafilmnek vélem.

Ezért mondtam, hogy a teljes állami és civil kontroll mellett vagyok. De senki se kérdez.

32. lujza
2012. 07. 22. 13:34

Sajnos nem jól tudja a skizofrénia lényegét, de szerintem felesleges itt orvosi vitába belemenni.
Ez a teljes állami és civil kontroll jól hangzik, de hogyan lehetne a gyakorlatban megvalósítani?

A Feldár klipet csak példának biggyesztettem be, azt az interjút, amit igazán szerettem volna, hirtelenjében nem találtam. Egyébként könyveket is olvastam tőle, szóval nem felületes véleményt mondtam róla, itt most merem állítani, Önnel szemben.

33. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 22. 15:10

Nekem csak feltűnt a népszerűségre törekvő stílusa, és hogy pozitív példaként hozta fel, hogy három évig hagyták ebben az állapotban a feltehetően kataton beteget.

Ettől elvben még lehet kiváló pszichológus, és ugyanakkor rossz érvelő. De tisztességtelen a hallgatóság többségének a tudatlanságában bízva ilyen érvekkel játszani.

Civil kontroll: engem ez az egész téma nem érdekel, de úgy tudom, most is van, csak eléggé gyenge lábakon áll.

34. lujza
2012. 07. 22. 15:32

Ez EGY példája volt, egyébként engem is meghökkentett. De minket, nyugati civilizációban szocializálódottakat meghökkent minden, ami tőlünk idegen. Helyesebben a nem nyugati civilizációban szocializálódottakat is, csak ők nem gondolják úgy, hogy csak az a jó, amit ők hisznek. Most így hirtelen az (ismét csak) Animal Planet egy filmrészlete jutott eszembe, ahol az indiai Patkányisten Templomában csak úgy nyüzsög a sok patkány, az emberek egy tálból lefetyelik velük a tejet, és állítólag még soha nem tört ki semmilyen járvány.

Szóval "sok van, mi csodálatos..."

35. lujza
2012. 07. 22. 15:32

Ehhehhehe! Ön volt a 33!:))

36. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 22. 20:33

Kedves Lujza!

Szerintem helytelen a kuruzslást összekapcsolni az orvostudománnyal a virágozzék minden virág elv alapon.

Ezt még a kínaiak sem teszik, pedig ez a kedvenc mondásuk.

Mi ez a "33. komment" téma? Valami NOLBLOGos babona? :o)

37. lujza
2012. 07. 22. 21:38

Jaj, ne mondja mán, hogy nem hallott még a krisztusi számról, pont Ön!!!

38. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 22. 21:47

Mivel szereti a filmeket, ezért azt mondom, nem Jézus Krisztusra gyanakodtam, hanem arra, ami pl. Szamárköhögés című filmben szerepel. :o)

39. lujza
2012. 07. 22. 22:07

Mér'? Beteg a Fülepke?

40. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 07. 22. 22:19

Mindig zavarba hoz: ki az a Fülepke?

41. lujza
2012. 07. 22. 22:21

Már régen nem ír itt, inkább a Blogszigeten: Izomagyú Fülepke, alias Fehér Miklós, akinek egy csacsi az avatarja...

42. lujza
2012. 07. 22. 22:26

Jó éjszakát! Becsukom a csakráimat.:))

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok