ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

Aki elolvassa a Tiszaeszlári eset vizsgálóbírájának, Bary Józsefnek a visszaemlékezéseit, megrökönyödik azon, milyen magabiztossággal terelgette az ügyet a zsidók rituális gyilkosságának irányába.

Fel sem merült benne, hogy valaki beleköphet a levesébe. És igaza is volt.


Ki venne a védelmébe 1882-ben néhány zsidót, főleg ilyen vádakkal a nyakukban?


Eötvös Károly fellépése baleset volt, amivel épeszű vizsgálóbírónak nem kellett számolnia.


Bary e baleset következtében kényszerül félszívű mentegetőzésre. Mentegeti is magát, hogy szó sem volt vérvádról, ám nem tud kibújni a bőréből, így visszaemlékezésében folyamatosan lebegteti az ezzel kapcsolatos homályos gyanúsítgatásait is.

Ezzel kezdi:


„Eszemágában sem volt a vérvádat bebizonyítani, mert hiszen ha ez lett volna a célom, nem igyekeztem volna a per folyamán mindenképen megszabadulni a vizsgálóbírói megbízatástól. Egyébként a vérvádban sohasem hittem, sem akkor, amikor a vizsgálatot megkezdtem – hiszen akkor még azt sem tudtam, mi az a vérvád? –, sem amikor a vizsgálatot lefolytattam és befejeztem, sem később soha. Akkor is középkori babonának tartottam, ma is annak tartom.”


És bőlére eresztett fejtegetéseivel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy milyen vallomásokra alapozta a gyanúsítottak letartóztatását, megvádolását, bíróság elé állítását:

Scharf Samunak, a röviddel később letartóztatott, és később bíróság elé állított Scharf József öt éves kisfiának a vallomására.


„Ε kihallgatások után magam elé hivattam a kis 5 éves Scharf Samut. A gyermek kérdéseimre elbeszélte, hogy az eltűnt Esztert ismerte s látta, amikor az bement hozzájuk, az apja fehér rongyot dugott a leány szájába, azután teknőben megmosdatták és egy nagy zsidó bácsi egy hosszú késsel a nyakát megvágta, úgy, hogy a feje leesett. A testvérbátyja, Móric fogta a leány fejét és tartott egy tányért, amibe piros vér csurgott. Azután megfogták a leányt és vitték a pitvaron át a templom felé, kezét, lábát s a fejét fogták, Brenner és a fia, Soványkakas (Lusztig Sámuel csúfneve) és a fia, meg Móric. A templom ajtajáig ő is ment velük, de ott Móric bezárta az ajtót. Sokan voltak ott, ott volt Korbács is (Grosz Márton gúnyneve). Azt mondották, hogy a Tiszába viszik Esztert, de ő csak a szekeret látta, amely a veréce alatt állott, két kereke volt s a Brenner bácsié volt. A szekér arra ment, amerre Soványkakas lakik. (9. sz. jzkv.)
Amint a kis Samu ezt az elbeszélését befejezte, behivattam a községházára az általa említett zsidókat s a megválasztott új metszőt, Schwartz Salamont s a kisfiú elé vezettem őket. A gyermek gondolkozás és habozás nélkül azonnal reámutatott Schwartz Salamonra: »Ez az a hosszú bácsi, aki a leányt megvágta.«

(...)

Ezek után minden indok és alap meg volt arra, hogy Scharf Józsefet Móric fiával együtt, továbbá Schwarcz Salamon metszőt és Brenner Braun Ábrahámot a községházán őrizetbe vétessem és hogy a zsidótemplomban és környékén helyszíni vizsgálatot tartsak.”

Ez gyors munka volt. Bary május 19-én reggel érkezett Tiszaeszlárra, és még sötétedés előtt őrizetben a fővádlott, csaknem minden további gyanúsított, a későbbi koronatanú és kész a vádirat is. A több mint egy évvel későbbi főtárgyalásra alig módosul.

A községházáról ki se kellett lépnie.

Nem véletlen, hogy a mai nyilasok is nosztalgiával tekintenek e korra. Mit kell annyit lacafacázni, nemde?

Bary József vizsgálóbíró

Már csak egy apró szépséghibát kell frastromoznia: a kukacoskodó bíróságot zavarhatja a koronatanú életkora.

Két nap múlva Samu bátyját, a 14 éves Scharf Móricot útba indítja a nyíregyházai börtönbe Recsky Andrással, Nagyfalu csendbiztosával, és Péczely Kálmán törvényszéki írnokkal. De útközben, Nagyfalun Móric váratlanul vallomást tesz.

„A feljegyzés, amelyet Recsky mondott tollba és Péczely foglalt írásba, így szól:
»Solymosi Eszter szombaton délben 12 óra körül édesapám hívására, amidőn az Ófaluból jött haza, bejött házunkba. Apám azzal hívta, hogy a gyertyatartót vegye le az asztalról. Solymosi Eszternek, midőn apámmal a házunkba bejött, kopottas fehéres kendő volt a fején, vöröses kendő a nyakán, fehéres forma vizitke és valami – ha jól emlékszem – kékes szoknya volt rajta. Hogy Solymosi Eszternek hívták, onnan tudtom, mert apám Eszternek szólította. A leánynak gazdasszonya Huri Andrásné volt, mert mama megkérdezte, hogy kinél lakik? Megnevezte, hogy Huri Andrásnénál lakik. Solymosi Eszter arcba majd úgy nézett ki, mint testvére, Solymosi Zsófia. Solymosi Eszter a gyertyatartókat amint levette asztalunkról, föltette atyusom meghagyása folytán a sifonra. Midőn a leány a székről leszállott, akkorra a templomból egy koldus zsidót beküldtek a leányért, a koldus zsidó megfogta a lánynak a kezét és kicsalta magával a templomba. Ott a templom pitvarában a magas barna koldus zsidó a lányt megragadta és a földre terítette. Ekkor kezdett a leány jajgatni és ordítani, de ekkor hirtelen, a már ott volt téglási és tarcali metszők a leányt a földön megnyomták és a Tiszalökről jött jelenlegi tiszaeszlári metsző – Schwarcz Salamon – megmetszette a leány nyakát és veres cseréptányérba eresztette a vérét, s midőn a tányér telefolyt vérrel, a vért fazékba öntötte. È jelenetnél nem voltam bent a templomban, hanem kívül a templom ajtaja kulcslyukán néztem. Apám ott nem volt, hanem bent volt a házunkban. Midőn a leányt bevitték a templomba, a templomajtót belülről bezárták. A templomban a föntebb említetteken kívül jelen voltak: Lusztig Sámuel, Braun Ábrahám, Weiszstein Lázár és Junger Ábrahám.”


Vajon miért nem tudjuk meg, mi lett, vagy mit terveztek a gondosan tálban felfogott vérrel?

Miért nem terjedt ki a nyomozás arra a magától értetődő további konstrukcióra, miszerint a ravasz zsidók azért találták ki a vérvádas mesét, hogy hiteltelenítsék az egyéb lehetséges vádakat?


Mert a cél eredetileg is a vérvád volt. Bármilyen más vád alkalmatlan lett volna széles körű zsidóellenes gyűlöletkeltésre.


A cél ez volt akkor is, most is.„A vádirat gyilkosság bűntettével, mint tetteseket vádolta Schwarcz Salamon, Buxbaum Ábrahám és Braun Lipót metszőket és Wolnor Herman koldust, bűnrészességgel pedig Scharf Józsefet, Junger Adolfot, Braun Ábrahámot, Lusztig Sámuelt, Weiszstein Lázárt, végül a holttestcsempészet által elkövetett bűnpalástolás vádjával terhelte Vogel Amselt, Smilovics Jankelt, Herskó Dávidot, Grósz Mártont és Klein Ignácot.”


És hát mivel kezdődik a főtárgyalás érdemi része 1883. június 20-n?


Hát azzal, hogy Scharf Móric mint koronatanú elismétli vallomását zsidó húsvéttal, a zsinagógába csalással, nyakelvágással, piros edénybe gyűjtött vérrel.


Nos hát akkor a vád vérvád volt-e, vagy egyszerű gyilkossági ügyről volt csak szó?


Igazat mond-e Bary, amikor azt mondja, soha, szóba se került rituális gyilkosság, vérvád?


És igazat mondanak-e a mai nyilasok, amikor ugyanezt akarják lenyomni a torkunkon?


2012. 04. 11.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

0
4 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 86 komment érkezett

1. navigator
2012. 04. 11. 2:02

Gratulálok! +!

2. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 7:37

Kedves Navigator!

Köszönöm.

3. corvin
2012. 04. 11. 7:39

Hihetetlen, hogy ez az egész 2012-ben a magyar parlamentben előkerülhetett, a levezető elnök cinkos hallgatása mellett. A többi képviselő ostoba, töketlen sunnyogásával, hogy nem álltak fel és mentek volna ki a teremből. Sötét, korlátolt, bunkó társaság, mind a 386 alkalmatlan feladatára.

4. granicsar
2012. 04. 11. 7:43

Van, volt ilyen kodifikált bűntett, mint vallási rituális gyílkosság? El sem hiszem!!!
Az tény, hogy vannak olyan elmebetegek, akik embert ölnek és meg is eszik, sőt olyanok is, nemrég olvastam egy mexikói estete, amikor embert áldoznak.
Nem nagyon ismerem az esetet :(
A gylkosságot bebizonyították?

5. corvin
2012. 04. 11. 7:44

Hogy szebb legyen, ugyan a vérvád fogalmat ki nem ejtette, mindössze Tiszaeszlárról beszélt egy tanárember. Egy tanárember, szégyen, tán tiltakozhatnának a tanárok is kollégájuk sötét szándékai ellen. Pocsék világban élünk, pocsék alakokkal együtt.

6. lehar
2012. 04. 11. 8:13

Gratulálok a higgadt levezetéshez.
A tények természetesen egy bizonyos réteget a jövőben sem fognak eltántorítani meggyőződésüktől és nem látom, hogy lenne egy új Eötvös Károly.

A dolog pikantériája, hogy megfigyelhető, az antiszemiták rendszeresen olyan vádakkal operálnak, aminek elkövetése szöges ellentétben áll a tórai parancsolatokkal. L. a vérevés tilalmát!!!

7. ejmiakő (látogató)
2012. 04. 11. 8:22

Más világot élünk ma már. Nem kell ilyen babonákat használni, elég ha valaki a nemzetközi pénzvilágot, a hazai kultúrális eseményeket, az atomfegyverek dolgát vagy valami hasonlót elemez. Természetesen alaptalanul.

8. Nyifu1
2012. 04. 11. 8:29

6. lehar
2012. 04. 11. 8:13
..., mondj minél elképesztőbbet, annál jobban elhiszik! / .... , gondolj hasonló esetekre, és - de meg a MAI REKLÁMOKRA! .... ugyanaz a mechanizmus ... !! /
ÉSssss ...., gondoljatok " A salemi boszorkányperek"- re .... IS!
- Ez NEM CSAK antiszemitizmus, v. fasisztáskodás kérdése ... - van ebben egy kis tömegpszihózis is ....

9. Nyifu1
2012. 04. 11. 8:42

7. ejmiakő (látogató)
2012. 04. 11. 8:22
..., Bármelyik témát akárhogy is forgatod, - egyszer csak "kibukik valahol a LÓláb"!
....................................
Olyan EZ, ....
A múltkor az MSZP-vel kapcsolatban megjegyeztem, hogy a megújjúlt, vagy a következő baloldali pártnak nemzetinek és szocialista-szociáldemokratának kell lennie ... stb. ...
- NO ERRE az egyik ISTENBARMA NolBlog BOLONDZSIDAJA mindjárt rámugrott azt fröcsögve, hogy "Úgye-ugye! Nemzetiszocialista.- Fasiszta vagyok, ÉS NYÍLVÁNVALÓAN KIBUKOTT A LÓLÁB, .... tánmég a ló is mindenestől ....
.............................
..., még a szent Bibliát is lehet félremagyarázni, ha akarják .....
- egyszet a Gimiben egy előadáson, a "Pártrtitkár" bibliamagyarázat címén az Úrvacsorát KANNIBALIZMUSNAK magyarázta ....
- ez az illető ma is az MSZP legfelső vezetésében "háttárember" ....
:))

10. lehar
2012. 04. 11. 8:44

8. Nyifu1
2012. 04. 11. 8:29

Nem kicsi, de nagy tömegpsychózis van/volt benne. Szerinted, ha csak egy ember üvölti, hogy Juli néni boszorkány... szerinted, ha Hitler egyedül üvölti, hogy a zsidókat (és egyéb alsóbbrendű egyedeket) ki kell irtani... eredményt ér el?

Két dolog van, amiért foglalkozni kell vele: 1. Nem kocsmában, hanem az ország házában hangzott el, nem névtelen alkoholista szájából, hanem egy parlamenti képviselő szájából (ugyan ez lenne a véleményem, ha nem a fajtámról, hanem "boszorkányokról" lenne szó).
2. Ma is van a témára fogadóképes közeg.

11. harunalrasid
2012. 04. 11. 8:52

nos, zorro, mivel nem személyemmel foglalkozol szokásos rajongó stílusodban, azt kell, hogy mondjam, jó a cikk.
a fene tudja, miért, de ezt nem vártam tőled - ezt most pozitív értelemben mondtam.
kíváncsi vagyok a jobbikos reakciókra, mert egyenlőre- funyi azért határeset - normális olvasók szóltak hozzá.

12. harunalrasid
2012. 04. 11. 8:54

10. lehar
2012. 04. 11. 8:44
ezt kikérem magamnak! neked nem FAJTÁD van!
néped, hited, vallásod, sok más, de nem FAJTÁD!
ez a jobbik szóhasználata!

13. gordius
2012. 04. 11. 9:32

Olvassátok el Eötvös József: A per című regényét

14. lehar
2012. 04. 11. 9:38

12. harunalrasid HCJD
2012. 04. 11. 8:54

Cyrano...:)

15. zili
2012. 04. 11. 9:52

10.-re
T. lehar!
Ami Hitlert illeti! Biztos felháborodtok, de hozzá kellett egy őrült baloldal is (Németországban is, Ausztriában is, és ez most nálunk is megvan). Ugyanis miközben pl. Bécsben a "baloldal" városi erődöket épitett (pl. Karl Marx Hof) és időnként a szembenálló felek a belvárosban ágyúval lőtték egymást (mellesleg Mo. néha küldött élelmiszersegélyt) addig a "plebs" nyugalomra vágyott. És mivel Hitler rendet igért, egymillió ember üdvözölte örjöngve Bécsben. És "rend" is lett! Hogy milyen, az más kérdés, de egy jólnevelt osztrák házban ma is diszhelyen vannak a Dédi kitüntetései és emléklapjai a korból. De ezt a pszihózist, meg hogy ki miről tudott, Izraelben már becsülettel feldolgozták.
Ami a vérvádat illeti! Minimális kulturáltságu ember ma nem hiszi el. De anno Tiszaeszlár nem volt az európai kultura központja. Ne legyünk igazságtalanok az akkori tahókkal szemben! A zsidók is rátettek egy lapáttal, mert nem csak a gyerekvallomások voltak, hanem a kislány ruháit a Tisza-parton az egyikük találta meg, és ahelyett, hogy bejelentést tett volna, megpróbálta eladni a vásárban! Ez inditotta az egész szerencsétlen ügyet.

16. Nyifu1
2012. 04. 11. 9:58

10. lehar
2012. 04. 11. 8:44
Egyetértünk!
..., csak néha AZ ZAVAR, amikor egy HÜLYE ZSIDÓ HÜLYESÉGEKET MOND, s -DE aki azt meri kritizálni, akkor AZT IS ÁLTALÁNOSAN LEFASISZTÁZZÁK, .... nemhogy maga a Zsidóság gyakorolna önkritikát, vagy határolódna el AZ Ő hülyezsidajától! ...
- Mert a HÜLYEEMBER, az kérem HÜLYEEMBER, akkor IS AZ, ha történetesen az a HÜLYEEMBER ZSIDÓ, .... azaz hülyezsidó ....
- Merthogy A HÜLYEEMBER AZ KÁROKAT OKOZ az Embernek, az Emberiségnek!

17. zili
2012. 04. 11. 9:59

10.-re
T.lehar!
Zsidók kiirtásáról a hitleri propagandában szó sem volt (a faji törvények más ügy, ott nem volt szó kiirtásról). Az 1942.-ben jött egy teljesen titkos döntés alapján, és jellemző, hogy a Főkormányzóságot jelölték ki a végrehajtásra (jó messze) Jellemző a titkositás és a német precizitás ütközésére, az áldozatokat precizen anyakönyvezték a halottak között, addig, mig a Berlin-Brandenburgi és a Thüringiai anyakönyvi hivatal nem szólt, hogy lehetetlenségeket irnak, hisz a területen 1870. óta nem volt annyi halott mint ekkor egyetlen évben, tehát valami tévedés van a dologban. Innét kezdve nem anyakönyvezték a halálokat pl. Auswitzban. (ld. Eichmann-per)

18. navigator
2012. 04. 11. 10:00

A bécsi munkásfelkelés éppenséggel fordítva volt, de mindegy. Evvel erről itt be is fejeztem...

19. lehar
2012. 04. 11. 10:14

Zili!
Amiről két hozzászólásodban is írsz, az nem a bejegyzés témája.
Arra válaszolj: Megengedhető egy 130 évvel ez előtt történt haláleset uszító célzattal való felemlegetése 2012-ben egy földrajzilag Európához tartozó ország parlamentjében, vagy sem?
Van valaki, aki ezt kormányszinten a helyén kezeli, vagy nincs?

20. lehar
2012. 04. 11. 10:18

16. Nyifu1
2012. 04. 11. 9:58

Nem vagyunk egyformák. Ezért nem szeretem, ha valaki úgy fogalmaz, hogy "mi", vagy úgy bírál, hogy "ti".

21. Osszián
2012. 04. 11. 10:26

zili, te szokás szerint sose nézel utána semminek, de valami innen-onnan összeszedett hallomásokból azonnal magvas véleményekkel jössz.
Nos, a kislány ruháit nem adhatták el a zsidók, mert azok a 3 hónappal később megtalált vizihullán voltak! Miért nem olvasol, legalább a netről a témában, mielőtt hülyeségeket írsz ide?

Zorro, a két gyerek vallomása teljes mértékben üti egymást.
A kisebbik, a Samu szerint Móric aktív részese volt a gyilkosságnak:

"...teknőben megmosdatták és egy nagy zsidó bácsi egy hosszú késsel a nyakát megvágta, úgy, hogy a feje leesett. A testvérbátyja, Móric fogta a leány fejét és tartott egy tányért, amibe piros vér csurgott. Azután megfogták a leányt és vitték a pitvaron át a templom felé, kezét, lábát s a fejét fogták"

Hogy fogták a fejét, ha az leesett? Hogy mondhatja egy echte zsidó gyerek hogy "egy zsidó bácsi"? Mintha egy tel avivi háztömbben, ahol kizárólag zsidó emberek élnek, valaki úgy emlegetné a gondnokot, hogy "a zsidó gondnok".

Ugyanakkor Móric azt a mesét tálalja, hogy kulcslyukon nézte a rituális gyilkot, mint valami mozit.

"...a leányt a földön megnyomták és a Tiszalökről jött jelenlegi tiszaeszlári metsző – Schwarcz Salamon – megmetszette a leány nyakát és veres cseréptányérba eresztette a vérét, s midőn a tányér telefolyt vérrel, a vért fazékba öntötte. È jelenetnél nem voltam bent a templomban, hanem kívül a templom ajtaja kulcslyukán néztem."

Itt szó sincs fejlevágásról, na és a zseniális vizsgálók igencsak megkérdezhették volna, hogy mi lett a vérrel a fazékban? tekintettel arra, hogy az nagyon rövid időn belül megalvad, ezt a legbutább emberek is tudták, akik vágtak már le állatot pl.

Nos ilyen ellentmondás rengeteg volt a vallomásokban - kellett egy jó fej,(Eötvös) aki ezeket ízekre szedi, és az ostoba babona összeomlott. De sajnos csak a bíróság előtt.

22. Osszián
2012. 04. 11. 10:32

A nép buta volt, tanulatlan, babonás. Oké. De óriási felelőssége volt az akkori papságnak is, hogy nem magyarázták el templomról templomra azt, hogy mekkora képtelenség az egész vérvád. a nép nem olvas Bibliát, mózesi törvényeket, nem tudhatta, hogy ami az egyik legszigorúbb mózesi előírás, a vértől való tartózkodás. Erre valók voltak a sakterek, a leölt állat azért lett kóser, mert a sakter értett hozzá, hogy tökéletesen kivérezzen az állat, mert még az estleges benne maradt vért is bűn elfogyasztani.
A papságnak ezeket a mózesi törvényeket (a menstruáló asszonyt is elkülönítették, mert "tisztátalan") ismerni kellett. Tehát kutyakötelességük lett volna - és azóta is az! hogy elmagyarázzák a tudatlan népnek, hogy ÉPPEN fordítva van.

23. zili
2012. 04. 11. 10:33

19*.-re
T. lehár!
Persze, hogy nincs helye! De gondolkodj el! A Mo.-i zsidó-keresztény együttélést milyen elhallgatások, ki nem beszélések, és milyen alaptalan vádaskodások (oda-vissza), bezárkózások, kisérik. Ráadásul gondold el, azt ami borzalmas: ma Szlovákia, Románia nem minősül antiszemitának (részben legyilkolták, részben "exportálták" szinte az összes zsidót), miközben ivben leszarják az áldozataikat. Ugyanakkor Mo.-on él létszámarányosan a legtöbb zsidó, (semmi gond) a kivándorlás jelképes, és mégis itt a legintenzivebb az antiszemitázás, ráadásul legtöbbször alaptalanul. Őszintén szólva néha a magamfajta klasszikus módon liberális ember is felkapja a savat, nemhogy egy szélsőjobbos!

24. szazados90
2012. 04. 11. 10:48

16 ra Nyifu1,
Mi az, hogy hülyeember? Naqgyapád szerint, -- akit gyakran szoktál itten emlegetni -- csak kétféle embör van. "Röndös embör, meg nam röndös embör"
Ezek szerint nem tudta a te bölcs nagyapád, hogy hülyeembör is van, meg hülye zsidóembör is.
Nos, vagy a te tiszteletre méltó nagyapád nem volt eléggé bölcs, vagy te vagy a lángész, aki újabb ebörtipust födözté fő, -- a tükörben.
Százados..

25. lehar
2012. 04. 11. 10:53

23. zili
2012. 04. 11. 10:33

Ne beszélj mellé! Egyrészt nem kocsmai zsidózásról beszélünk -amiért egy tisztes angyalföldi krimóban pofánverés járt.
Másrészt ne gyere azzal, hogy Amerikában is ütik a négereket.
Röviden: ne védd a védhetetlent, mert hitelességed látja kárát.

26. Osszián
2012. 04. 11. 10:53

zili, te akkor vagy klasszikusan liberális, amikor én bajadér egy olajsejknél.

Hülyeséget írsz megint.

Mikor hangzanak el ilyen jellegű (és nem az első zsidózás) felszólalások az általad említett országok parlamentjében?Voltak-e ott kifejezetten antiszemita és rasszista orgánumok, 20 éven át, mit itt Csurka Magyar Fóruma, és most a mindenféle jobbikos kiadvány?
Vagy olyan nyíltan antiszemita és rasszista weboldalak, mint a Kurucinfó?

Alaptalan vádak?

27. Timur
2012. 04. 11. 11:09

A legnagyobb probléma ,hogy ez a beszéd a magyar Parlamentben elhangozhatott!
Igaz napirend után és a Jobbikos képviselőkőn kívül alig voltak a teremben.Ebben volt talán szádékosság is. A jelenlévő Fieszes képviselő Fónagy János jogos felháborodással visszautasította a felszólalást ,de sajnos azt mondhatják személyes érintettsége miatt. Felháborítóbb ,hogy sem aznap sem másnap a kormánypártok prominens képviselői nem tértek vissza témára és utasították rendre a Jobbbikos képviselőkeelhatárolódva a mondottaktól. Nem az első eset amikor ennek a pártnak a tagjai nyiltan antiszemita felszólalásokat tesznek . Büntetlenül.
Ez a türhetetlen. Kiírjuk magunkat a demokratikus országok köréből.

28. szazados90
2012. 04. 11. 11:10

ZorroAszter,
minden elismerésem ezért a bejegyzésért.
De hadd tegyek hozzá valamit én is: Eötvös Károly, aki a per védője volt és író is, 1902 ben megírta és 1904 be kiadásra került könyvében leírja a tiszaeszlári per és annak háttere teljes történetét. Ezt a könyvet, én 1951 ben olvastam.
Eötvös :" A nagy per, amely 1000 éve folyik".
A per valódi célja a vérvád felelevenítése volt. Jóllehet, tudta a vád, hogy a "vérvád" úgysem bizonyítható, de elég ha szóba kerül, aztán majd elterjed az erre fogékony sajtóban és a nép köreiben. Aztán megmarad akkor is, ha minden összeomlik. Bár, az egyszerű gyilkosság bebizonyításában, azért reménykedtek. Ezt bizonyítja a csendőrség nyomozási módszere is és az ügyész makacssága.
A tahó, elvakult ügyész, nagyon jól tudta, hogyan kell a népet hülyíteni, hogy az maradandó maradjon.
Jó volna, ha az ügyészi kiemelések után a védő Eötvös Károly könyvéből is tudnál idézni egy következő bejegyzésedben. Biztosan megvan a Szabó Ervin könyvtárban Eötvös könyve.
A vérvád, egyébként is egy vad marhaság. A zsidó vallástörténetben sohasem szerepelt emberáldozat. Erről minden keresztény is meggyőződhet, akinek van bibliája. Mert abban benne van az ószövetség vallási történelme is.
Tehát, a lappangó vérvád, mindig kitaláció volt.
Százados.

29. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 11:10

4. granicsar 2012. 04. 11. 7:43

Kedves Granicsár!

Nagyon kevés országban van kifejezetten rituális gyilkosságra hozott törvény.
Talán Indiában volt.

Magyarországon sosem volt.

Nálunk ilyen esetben ma is csak gyilkosságért indulna eljárás, és a rituális jelleget a bíróságnak kellene minősítenie, és hogy azt enyhítő vagy súlyosbító körülményként venné figyelembe.

Nyilván ha az elmebaj egy formájaként, akkor enyhítő, ha meg aljas indokként, akkor meg súlyosbítóként.

30. zili
2012. 04. 11. 11:27

26.-ra
T.osszian!
A kuruc. info pont az USÁ-ban működik, ezért nem lehet leállitani. Persze jó hivatkozás! A dolog annyira őrült néha, hogy az a gyanum, hogy provokáció az egész. Emellet szól, hogy hihetetlenül jólinformáltak. Őszintén szólva zaftosabb bűnügyek esetén megnézem, és légy erős: másnap le van irva minden olyan, amit a rendőrség hetekkel később közöl
A Magyar Fórumot soha nem olvastam, de Neked biztos tetszenek az ilyenek, ha annyira tudod mi van benne. A legnagyobb marha egyébként az, aki szennylapoknak reklámot csinál!

31. Nyifu1
2012. 04. 11. 11:30

20. lehar
2012. 04. 11. 10:18
..., miben is "nem vagyunk egyformák" ?!

32. Nyifu1
2012. 04. 11. 11:41

24. szazados90
2012. 04. 11. 10:48
---------------------------------------------------------------------------

33. Nyifu1
2012. 04. 11. 11:48

30. zili
2012. 04. 11. 11:27
..., ÉS pedig, meg ráadásul ABBAN AZ AMERIKÁBAN DEMOKRÁCIA, azaz láss csodát DEMOKRÁCIA VAN! ....
... abban a rohadt Fasiszta AMERIKÁBAN MÉGIS CSAK DEMOKRÁCIA VAN! ..., vagy mégsem?!

34. lehar
2012. 04. 11. 11:54

31. Nyifu1
2012. 04. 11. 11:30

Általában nem vagyunk egyformák. Egyikünk hülyeségeket beszél, másikunk nem (vagy nem mindig). Egyikünk megsértődik, ha kritika éri, másikunk nem (vagy nem mindig)... a végtelenségig sorolható. Pl. én nem szeretem az u.n. nőies italokat, mint pl. a likőr-félék...de nem jut eszembe azt mondani, hogy más se igya..

35. granicsar
2012. 04. 11. 12:03

29
Akkor nem értem, hogyan indulhatot eljárás vérvád űgyben? A magyar jog ilyet nem ismert és nem is ismer.
Sajnos nem ismerem az esetet és utánaolvasni sincs időm. Összefoglalnád?

36. Nyifu1
2012. 04. 11. 12:14

34. lehar
2012. 04. 11. 11:54
..., akkor egyetértünk!

37. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 12:42

6. lehar 2012. 04. 11. 8:13

Köszönöm.

>A tények természetesen egy bizonyos réteget a jövőben sem fognak eltántorítani
>meggyőződésüktől

Igen. De ebben volt egy olyan elem is, hogy ki olvasná végig Bary 460 oldalát, hogy kiszemezgesse, milyen tanúvallomások alapján milyen vádat indítványozott.

Így viszont én összeszedtem, és aki cáfolni akarja a vérvádat, az mutassa meg ezek után, hol szerepel az, hogy ezek ellenére sem volt az.

38. Osszián
2012. 04. 11. 12:47

zili, nincs kedvem a marhaságaiddal vitatkozni. ez a téma egyébként sem arra való, hogy itt a te kinyilatkoztatásaiddal foglalkozzunk.
Tudom, hogy a Kuruc Amerikából működik (a szerver - de a szerkesztők egyáltalán nincsenek Amerikában), és azt is tudom, hogy persze, hogy provokáció, de nem valami liberális provokáció, hanem a szélsőjobb antiszemita, cigányellenes provokációja. És ha a kutya se olvasná, hát lehetne legyinteni, na de ezt az oldalt zabálják. És ez a gond.
Mellesleg, ha valaki hivatkozik valamire, az még egyáltalán nem reklám, -ahogy annyi minden mással, ezzel se vagy tisztában.

Igen olvastam Csurka lapját, és a Demokratát is - a tájékozottsághoz ez is hozzátartozik - ha nem olvasom, hogy írhattam volna könyvet (2003) a szélsőjobb és a fidesz összefonódásáról pl?. És hogy cáfoltam volna meg megannyi állításukat? Ez eddig a legnagyobb marhaság, amit leírtál - ha nem olvasom ezeket, akkor nem léteznek, ha olvasom, nyilván egy követ fújok velük - na ilyen alapon te és a többi agyatlan fideszes minek olvas olyan buzgón nolt és nolblogot?

Arra is nagyon jól emlékszem, hogy Csurka kezdte - akkor a jobbik még épp csak éledezett - a tiszaeszlári vérvádat feleleveníteni, persze, hogy rácsaptak a szélsőjobb és egyáltalán a jobboldal agyatlanjai, míg aztán szépen újra kilombosodott a már korhadnak hitt fa.
Most ott tartunk, hogy tudatlan, ostoba faszkalapok képviselők lehetnek, és őrültségeket pofázhatnak a törvényhozás házában.

39. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 12:50

21. Osszián 2012. 04. 11. 10:26

>Zorro, a két gyerek vallomása teljes mértékben üti egymást.
>A kisebbik, a Samu szerint Móric aktív részese volt a gyilkosságnak:

Igen. Ez így van.

De én szándékosan kizárólag Barytól idéztem, és igyekeztem csak a vérvád kérdésre koncentrálni.

Vagyis hogy volt-e vérvád, vagy sem

A vérvád hatékony tagadását az teszi lehetővé, hogy arra számítanak, hogy egyrészt nem olvassa el szinte senki Bary 460 oldalát, még kevésbé Eötvös három kötetét.

40. Osszián
2012. 04. 11. 13:34

Nekem semmiből sem áll 460 oldalt elolvasni, gyorsolvasó vagyok, ha kézbekapnám el is olvasnám.
Az Eötvös könyvet olvastam, és azt is újra elolvasnám, arra emlékszem, hogy Eötvös milyen brilliáns logikával cáfolt, vette észre a rengeteg ellentmondást - de vagy 20 éve olvastam, részletekre nem emlékszem. Itt a csurkai megközelítés:

arvamagyar.blogter.hu/495457/a_golyofogo__in_memoriam_csurka_istvan_3_resz

Figyeld ezt a sajátos logikát:

2003. szeptember 11-én, a tiszaeszlári koszorúzás után Csurka István a következőket mondta az MTI-nek:

„’A koszorúzással arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a tiszaeszlári vérvádper kapcsán a magyarságra rásütött antiszemitizmus bélyegét 120 évvel a történtek után sem mosta le senki’ - közölte a pártvezető. Csurka István úgy vélte, hogy ’a koncepciós vérvádper mérhetetlen károkat okozott a magyarságnak és Trianonba torkollott’.”

Vagyis: ráteszünk néhány lapáttal, aztán majd csak lemossák rólunk az antiszemitizmus bélyegét.

41. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 14:13

35. granicsar 2012. 04. 11. 12:03

Kedves Granicsár!

A magyar jogban vannak kodifikált bűncselekmények. A rituális gyilkosság nem kodifikált. Talán például Indiában igen.

Például a tankjával a tilosban parkol, és felzúzza a betont, akkor nem nem "tankos tilosban parkolás"-ért fogják felelősségre vonni, hanem például ehelyett 1. Rongálás 2. Közlekedés biztonságának veszélyeztetése, stb.

Ezért ha történne mondjuk egy sátánista emberáldozat ma Magyarországon, akkor a vádat a gyilkosság miatt indítanának, és az, hogy ez egy sátánista rituális gyilkosság volt, az a körülményekből derülne ki. És a bíróságon, illetve a jogegységi határozatok és a szakértői vélemények mondanák meg, hogy a rituális jelleget hogyan kell figyelembe venni a minősítésnél illetve értékelésnél.

42. granicsar
2012. 04. 11. 14:16

41
Ezt én értem. Pont ezért nem értem, hogy lett belőle vérvád, ha nincs is ilyen típúsú bűncselekmény kodifikálva? Vagyis a gyilkossági bűnesetből hogyan lett rituális bűntény? Mi volt a vád?

43. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 14:30

Úgy, hogy a vádiratban szereplő gyilkosság körülményei egy rituális gyilkosság körülményei.

Tehát például ha a körülmények a vádirat szerint mondjuk olyanok, hogy "Scharf József ekkor azt kiáltotta, hogy "Ne hagyj el, Eszter!" stb., akkor a körülmények nyilván a gyilkosság indokául a szerelemféltés jön be, és ez minősíti az esetet, és a szerelemféltés szerepel enyhítő vagy súlyosbító tényezőként. Nyilván a 40 körüli Scharf József illetve az áldozat gyermekkora miatt ez sem lett volna egyértelmű, hogy mi a helyes minősítés.

44. gordius
2012. 04. 11. 15:07

Csak a tisztázás miatt: Eötvös Károly jogászként, mint védő a per szereplője volt, Eötvös József pedig az író, aki a könyvet megírta a perről, egy család, de nem ugyanazon személy...a könyv egyébként lenyűgöző...

45. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 15:52

Kedves Hölgyem!

>Csak a tisztázás miatt: Eötvös Károly jogászként, mint védő a per szereplője volt,
>Eötvös József pedig az író, aki a könyvet megírta a perről, egy család, de nem
>ugyanazon személy...a könyv egyébként lenyűgöző...

Téved.

Eötvös Károly - A nagy per:
mtdaportal.extra.hu/books/A_nagy_per_1.pdf
mtdaportal.extra.hu/books/A_nagy_per_2.pdf
mtdaportal.extra.hu/books/A_nagy_per_3.pdf

Bary József - A tiszaeszlári bűnper
mtdaportal.extra.hu/books/a_tiszaeszlari_bunper.pdf

46. lehar
2012. 04. 11. 16:28

45. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 15:52

Én is így tudom - természetesen tévedhetek.

(A témával Krúdy is foglalkozott. 1931-ben írta A tiszaeszlári Solymosi Eszter c. könyvét.)

47. szazados90
2012. 04. 11. 17:33

ZorroAszter,
a Vikipédia szerint Eörvös Károly írta meg a per történetét és annak teljes hátterét.
Százados.

48. granicsar
2012. 04. 11. 17:34

Akkor, ahogy eddig én értem:
1. Volt egy gyilkosság. A gyilkosság ténye bizonyított?
2. A vádló a gyilkosokra rá akarta húzni a rituális dolgot, mint súlyosbító körűlményt. Ez sikerült?

49. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 17:40

47. szazados90 2012. 04. 11. 17:33

Kedves Százados úr!

Igen. Én is ezt mondtam.

Hollosy úr mondta Eötvös Józsefet.

50. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 17:57

48. granicsar 2012. 04. 11. 17:34

>1. Volt egy gyilkosság. A gyilkosság ténye bizonyított?
Nem. A bíróság nem látta bizonyítottnak, hogy történt gyilkosság.

De nem látta bizonyítottnak, hogy az elsőként előkerült holttest a kislányé.

És azt sem, hogy ha a holttest a kislányé volt, nem ölték-e meg más módon.

>2. A vádló a gyilkosokra rá akarta húzni a rituális dolgot, mint súlyosbító körűlményt. Ez sikerült?
Erre akkor került volna sor, ha megvan a kislány holtteste, és van rajta szúrásnyom.
A bíró ez előtt elutasította a vádat, és felmentő ítéletet hozott.

A rituális jellegre vonatkozó kitételek benne voltak a koronatanú vallomásában, és Eötvös is belekevert tanúkat, miszerint a zsidó vallás semmilyen formája sem ismeri az emberáldozatot.

De ezeket azért nem vettem be a bejegyzésembe, mert kizárólag csak Barytól akartam idézni.

51. purim
2012. 04. 11. 18:01

ZorróAszter!

Tiszteletem és elismerésem a higgadt bejegyzésért. Szükségszerű - sajnos - ezzel az elmebeteg rémséggel foglalkozni. A Jobbik vajon miért nem határolódik el, s zárja ki a pártból "barátságos" képviselőjét?
Jól mondja Osszián: az egyházaknak (különösen a katolikusnak) hatalmas vétke, hogy nem ordított fel azonnal, tiltakozva a liturgikus gyilkosság képtelensége ellen..

52. granicsar
2012. 04. 11. 18:08

5O
Vagyis volt egy vád, hogy emberek egy csoportja, rituális okokból, emberölést követett el.
Az emberölést nem sikerült bizonyítani.
A rituális dolog szerintem már a második fokozat. Ezt a rituális dolgot mivel akarta bízonyítani a vádló?
Zavaros ez az űgy.

53. Osszián
2012. 04. 11. 18:11

Nem Hollósi úr, hanem úrhölgy.

Sajna József a per idején nem élt.

Károly maga is jótollú író volt egyébként is, egy novelláskötetére emlékszem: Utazás a Balaton körül.
Mikszáth-hoz hasonlóan nagy anekdotázó volt, eredeti ember, a környezete "vajdának" hívta (mint pl Mikszáthot "palócnak").
Nem állt rokonságban báró Eötvös József családjával.

Ez a parlamenti bornírtság arra jó lesz, hátha többeknek felkelti az érdeklődését az író iránt - elolvassák a A nagy pert ( teljes címe: A nagy per, ami ezer éve folyik és még sincs vége).

54. lujza
2012. 04. 11. 18:13

Eddig nem szóltam hozzá, mert Zorró előző postjában, az utolsó hozzászólásomban nagyjából elmondtam a saját konklúziómat az üggyel kapcsolatban, s nem kívántam túllihegni a dolgot. Annyi tanulságul szolgált azért ez a post is, hogy sokan anélkül nyilvánítanak egészen határozott véleményt valamiról, hogy részletesen , alaposan ismernék. Csak a szóbeszédre hagyatkozva.

Egy kiegészítést azért fűznék a saját véleményemhez is. Mégpedig azt, hogy attól függetlenül, hogy SZERINTEM nem lehetett sem bizonyítani, sem cáfolni a vádlottak bűnösségét a GYILKOSSÁG elkövetésében (szándékosan nem vérvádat írtam), MIUTÁN már az országos, sőt nemzetközi figyelem kereszttüzébe került az ügy, s ismerve a csőcselék egyáltalán nem bölcs magatartását ilyen esetekben, ezt tekintve mégis okos dolog volt Eötvös hozzáállása és a vádlottak védelme. Be kell látnom nekem is. Amennyire ismerem az ügyet, mai szóhasználattal élve a végeredmény úgyis felmentés lett volna bizonyíték hiányában, s akkor már miért ne védjék meg a zsidóságot, tehát a többi ártatlan embert a csőcselék dühétől.

Viszont azért azt kell mondjam, amennyire eszement vagy hihetetlen dolog egy ilyen régi ügyet előrángatni és mindenféle tanulságokat levonni belőle, pedig "csak" 130 éve történt, épp annyira hihetetlennek és eszement dolognak tűnik számomra, hogy emberek életét nem több száz, de több ezer évvel ezelőtt írott szabályok határozzanak meg.

55. Osszián
2012. 04. 11. 18:33

52.

Egy kicsi faluban eltünt egy kislány, nappal. úgy dél körül. Sokáig keresték, a gazdasszonya, a családja - miközben többen azt állították, hogy a zsinagóga tájékán látták utoljára.
És akkor elkezdődött a faluban a suttogó propaganda, mivel éppen pészah volt - és a régi babona a zsidók emberáldozatáról (szűzlány vére kell a pászkába - mi célból? mit képzeltek erről? nem tudom, még ennek is utána kell néznem) feléledt.
Közben egy 4 éves fiúcskát vallattak a falusiak - hogy irányították a beszélgetést, ki tudja - az aztán azt állította, hogy
"az eltűnt Esztert ismerte s látta, amikor az bement hozzájuk, az apja fehér rongyot dugott a leány szájába, azután teknőben megmosdatták és egy nagy zsidó bácsi egy hosszú késsel a nyakát megvágta, úgy, hogy a feje leesett. A testvérbátyja, Móric fogta a leány fejét és tartott egy tányért, amibe piros vér csurgott. Azután megfogták a leányt és vitték a pitvaron át a templom felé, kezét, lábát s a fejét fogták, Brenner és a fia, Soványkakas (Lusztig Sámuel csúfneve) és a fia, meg Móric."
Már itt is ott az ellentmondás, ha leesett a feje, hogy foghatta Móric - na de a falusiak, aztán később a vizsgálatot végzők egyből rituális gyilkosságra gondoltak. Ez terjedt, a sajtóban, az országban, antiszemita megmozdulások voltak - az érintett zsidók is eléggé össze-vissza beszéltek.
Hogy Bary mit hitt, mit nem, ma már indifferens, de az volt 1915-ben is. Az ország egy része HITTE, aztán átcsapott a határon túlra.
A bíróság mint egyszerű gyilkosságot kezelte tudtommal, de a környezet az tartotta magát a vérvádhoz - amiatt lépett aztán a nemzetközi zsidóság is.
Soha nem derült ki, mi történt valójában.
Az sem derült ki, hogy a kifogott vizihulla ki volt - 3 hónap után lehetett éppen Eszter is, és egyáltalán nem csoda, hogy az anyja nem ismert rá.
Ha nem Eszter volt, akkor hová tűnt Eszter - méghozzá nagyon rövid idő alatt, hiszen órák kellettek csak, amíg elfogták a gyanúsítottakat, és nyilván kutattak, kerestek a zsinagógában és környékén.
A vérvád az később is tartotta magát. Megszámlálhatatlan gyilkosság (köztörvényes) volt az elmúlt 100 évben, nők, gyerekek, fiatal lányok - de senkinek nem állítottak emléket - Solymosi Eszternek igen, mert akik felállították, meg voltak győződve, hogy zsidók általi rituális gyilkosság áldozata lett a lányka.
Bizony zavaros a történet, és az is marad. Már a teljes igazságot (Eötvös szerint öngyilkos lett), kideríteni nem lehet.

56. granicsar
2012. 04. 11. 19:30

55
Kösz. Most már értem.
Tulajdonképpen koncepciós ügy lett a dologból.
Az egyik oldal azt próbálta bebízonyítani, hogy rituális gyilkosság volt, a másik meg azt, hogy nem, de tulajdonképen még az sem derűlt ki, hogy gyilkosság volt-e egyáltalán.
Tiszta boszorkány dolog :( Nagy az Isten állatkertje....

57. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 20:11

44. Hollósy Gerti HCJD 2012. 04. 11. 15:07
53. Osszián 2012. 04. 11. 18:11
45. ZorróAszter (szerkesztő) 2012. 04. 11. 15:52

Kedves Hölgyem!

Bocsánat. Bocsánat.

Gőzöm sincs, mire gondolhattam. Szerintem arra, hogy a Gergely az Geri.

Kissrác koromban "MáRtyás király" -ként emlegettem Mátyás királyunkat.

Szerintem azért lehetett, mert egyik ismerősünk MáRta néni volt, aztán meg ott a káRtya, háRtya, meg ilyen szavak.

De most végképp nem tudom, mi üthetett belém.

58. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 20:13

53. Osszián 2012. 04. 11. 18:11

Köszi hogy szóltál. Javítottam a megszólítást.

59. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 20:20

51. purim 2012. 04. 11. 18:01

Kedves Purim!

Köszönöm.

De miért zárná ki a nyilaspárt Baráth testvért azért, mert nyilaspropagandát nyom a Parlamentben.

Szerintem inkább kitüntették a Nagy Ótvaros Gyepürend Rozsdás Vasfokozatával, esetleg a Kárpát-Turán Nagyhaza Szélbántotta Lovagja címmel.

És ez így helyes.

60. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 20:31

54. lujza 2012. 04. 11. 18:13

Kedves Lujza!

Szerintem Ön téved.

1882-ben Bary azt akasztatott fel, akit akart.

Ha azt mondja, hogy Schwarz megölte a lányt, a testét a Tiszába dobta, Schwarzot semmi sem menti meg az akasztófától.

Ha Bary azt mondja, hogy Scharf és a többiek segítettek neki, akkor őket is. Vagy esetleg csak hármat, a többiek meg évtizedeket börtönben töltöttek volna.

Soha nem hallottunk volna róluk.

És ehhez még csak zsidónak sem kellett lenni. Elég volt szegénynek.

61. lujza
2012. 04. 11. 20:51

Hogy most én forgassam egy kicsit ki az ön szavait: tehát ha történetesen nem zsidók a gyanúsítottak (feltételezve persze ugyanilyen "bizonyítottsági" szintet), akkor lógtak volna.

62. granicsar
2012. 04. 11. 22:14

6O
Kemény világ volt.
De ha megnézed az évszámot, akkor a világon mndenütt így volt.
Angliában ekkoriban vidáman akasztották a terhes nőket, mert egy guininél többet lopott.

63. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 22:17

"És ehhez még csak zsidónak sem kellett lenni. Elég volt szegénynek."

64. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 22:19

Bocs. Előbbit Lujza olvtársnőnknek szántam.

65. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 11. 22:25

Igen. Ha belegondol, ami a móri mészárlás ügyében történt, az se válik a magyar igazságszolgáltatás díszére.

Még jó, hogy legalább nem teljesen ártatlan embereket tettek ki ennek, hanem már korábban is kemény múlttal bíró bűnözőket. De még velük szemben is aljasság volt.

De amit a meggyilkolt FIDESZes képviselőnő fiával csinálnak, az is gyalázat.
Még szerencse, hogy eléggé erős idegzetű embernek látszik, mert már rég tragédia történhetett volna még vele is.

66. medve1942 (látogató)
2012. 04. 12. 16:05

hvg.hu/itthon/20120411_jobbik_barath_zsolt_felszolalas
Akit az ügy érdekel, annak ez sem érdektelen.

A Mikszáth-kortárs (1842-1916) anekdotázó "Vajda" - újságíró, képviselő főleg ellenzéki színekben, jogász - összegyűjtött munkáit már életében 24 kötetben adta ki a Révay, szép, szecessziós kötésben, akkoriban bőven lehetett ebből birtokot is venni. A legnépszerűbb írók közé tartozott, bár ma már csak a balatonvidéki leírását olvassák.

Más. Pár napon belül kezemben lesz az a német orvostörténeti könyv, ami az egykori orvosi nyomozás történetét mutatja be. Nagyon régen olvastam, de emlékezetem szerint ebben le van írva, hogyan látja a független tudomány az ügyet. Ha megkapom, bepötyögöm...

67. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 12. 19:39

Kedves Medve!

Köszi szépen.

Eötvöst olvasva megdöbbentő volt látni, hogy milyen gyerekcipőben járt még nemcsak a bűnügyi orvosszakértői tudomány, de az egész orvostudomány. Pedig nem is történt olyan nagyon régen.

De az is, hogy ennek ellenére a kor orvostudorainak csak a mennyiségi tudása hiányzott, de nagyon precízek voltak, És nagyon óvatosan fogalmaztak ott, ahol az orvostudomány még nem végezhetett konkrét kísérleteket.

A németeket, cseheket és azt hiszem, angolokat azért keresték meg, mert nem voltak elegendő mintáik az életkor pontos meghatározásához.

68. medve1942 (látogató)
2012. 04. 13. 11:12

Még valamire szeretném felhívni a figyelmet.
A történet 1882-es. Van ekkor Európában egy másfél évtizedes új Magyarország, amely gazdaságilag és politikailag keresi a helyét, a monarchián belül is, egyébként is. Adva van egy feltörekvő polgári világ. Modernnek, felvilágosultnak stb. lenni egyértelműen pozitívum, még a pápai udvar és a magas klérus számos képviselője számára is. Ebben a világban a nagy kisnemesi réteggel rendelkező magyar világ némileg "feudális zárvány". (A lengyelekre ez még inkább állt, de akkor Lengyelország épp "nem volt".) A tudósok egy része a hun hagyományt erőlteti - a minisztérium inkább a finn-ugor kutatásokat támogatná, mivel tudja, hogy a hunoknál rosszabb ajánlólevél nincsen az európai fővárosokban.
Mi történik 1881-ben? Erdélyből áttelepült olvasóink nagyon jól tudják. Egyesül Moldva és Havasalföld, német királyt hívnak a trónra, és lelkesen folytatják a "három tara (plusz farkinca a t alatt) összeforrasztásáról szóló álmokat. Mindezt úgy, hogy a felületen, kifelé, látványosan és ügyesen ők képviselik a franciás kultúrát az elmaradott Balkánon. Ráadásul egy "középkori" Magyarországgal a szomszédban, aminek a délkeleti része nagyon is illene a román királyi kiflihez.... Nagyon jól sejthette Tisza Kálmán vezető garnitúrája, hogy bármi is történt Eszláron, ennek a pernek el kell némulnia, mert olyan gazdasági és politikai magyar érdekek forognak kockán, hogy azok mellett minden helyi igazság eltörpül. (Külön téma, hogy akkoriban fedezték fel a jogászok a gyermekek által tett vallomások vitatható voltát - ez külön "középkori

69. medve1942 (látogató)
2012. 04. 13. 11:18

vonása volt a visgálatnak.)
Szóval, ha a jobbikosok valóban a tényleges magyar érdeket vizsgálnák, akkor bizony hagynák ezt az ügyet a fenébe. Szerintem a felszólalás nagyobb - háttérben zajló - visszhangot vált ki külföldön, mondjuk így, befolyásos körökben, mint azok a jogi és gazdasági intézkedések, amelyre az IMF/EU részéről hivatkoznak.

70. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 13. 16:49

No meg mikor Párizsban és Londonban jártak vizitálni, bevásárolni, meg nyaralni, nem akarták, hogy az ánglus meg francúz urak kinézzék őket, milyen barbár világot tartanak ők itt fenn Magyarhonban.

Mert hát legutóbb a magyar igazságszolgáltatás a világban a szegedi boszorkányperrel hallatott magáról, előtte meg talán Báthory Erzsébetével.

Ehhez pont szép, ütemes folytatás lett volna a tiszaeszlári per halálos itéletekkel.

71. medve1942 (látogató)
2012. 04. 13. 17:17

mozgovilag.com/?p=4880
Ez egy nagyon olvasható Révész György-cikk Kövér György gazdaság- és társadalomtörténész (komoly életművű, hatvanon felüli mókus) e témában írt könyve alapján, amit az Osiris adott ki. Az utóbbiról tudnivaló, hogy nem az a kimondott "ballib fészek", hanem a FIDESZ egyik alapító tagja vezeti, aki tudtommal annak idején stilárisan gondozta az 1989-es Orbán-beszéd szövegét.

72. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 13. 17:39

Nagyon jó cikk.

Viszont lassan szakértő leszek a témában:

"Eközben a zsidóknál ilyen hullámhegy nem volt. 1881-ben például egy sem halt meg az eszlári zsidók közül, akik az előző évi népszámlálás szerint 138-an voltak."
Scharf József egyik kisfia azt hiszem, éppen egy évvel korábban halt meg. Onnan tudom, hogy Bary három szóbajöhető sírt átvizsgáltatott, nem temettek-e rá valakit a frissebb sírok egyikébe.

73. granicsar
2012. 04. 13. 19:07

70
Micsoda? Szégyenkezni a francuzok előtt? Dreyfuss perről nem halottál?

74. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 13. 19:11

Jó-jó! De mikó vót a?

75. granicsar
2012. 04. 13. 21:49

1896 ha ha jól tudom :) De van ez az internet nevezetű izé meg a gugli és nézz utánna. Na. Mi vagyok én? Kisenciklopédia ?
Osztán az USA-beli eugenetikáról nem hallottál? Valamikor pont ekkor kezdték bevezetni. Fejméretet stb mértek és be is bizonyították, hog a kelet európaiak meg a zsidók alacsonyabb rendűek.
Szóval, MO a zsidó kérdésben egy békés felvilágosult sziget volt. Türelmesen befogadták a több százezer galiciai menekültet. Akkor, amikor a hárommmillió koldus országa voltunk és milliók tántorogtak ki az országból.
Nagyon nem szeretem, amikor a nyugatot hozzák fel példának. Mocskos országok, mocsok népek mocskos történelemmel. Semmi irgyelni való, főként nem követendő példa ott nincs.

76. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 13. 21:59

>Na. Mi vagyok én? Kisenciklopédia ?

És apám helyett anyám.

Igaza van.

Az ugrott be, hogy Dreyfusst az I. világháború alatt itélték el, és együtt ült Pillangóval.

De most hogy mondta, most meg az ugrott be, hogy Pillangó csak mesélt azt hiszem, sziklacsúcsról, ahol Dreyfuss álldogált Franciaország felé bámulva. De neki is csak mesélték.

77. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 13. 22:47

Kedves Medve!

Még ez is érdekes.

>Nekik csak a számukra végtelenül botrányos Eucharistiát kellett félremagyarázniuk, amelyben
>a hívek szimbolikusan magukhoz veszik Jézus testét és vérét.

Számomra is megdöbbentő volt, hogy a római katolikus teológia szerint az eucharistia nem jelképes: a szentelt ostya Krisztus valóságos teste. Nincs semmi filozófiai kibúvó: VALÓSÁGOS.

Nem ezer éve, hanem most is.

Én formailag római katolikus vagyok, de ez szinte teljes és biztos akadálya lenne a megtérésemnek, mert én ezt sosem tudnám jószívvel hinni.

78. granicsar
2012. 04. 14. 8:02

76
Az igazi kém, aki helyett Dreyfuss ült egy Eszterházy volt. Nah ja, a kémkedés, árúlás és besúgás a vérükben van....

79. medve1942 (látogató)
2012. 04. 14. 12:13

A Dreyfus-ügy Esterházyja annyira oldalága a grófi és hercegi családnak, hogy tudtommal inkább névrokonnak mondható. Dreyfust 1894 körül itélték el és 1906-ban engedték szabadon. A becsületrend lovagja lett, több szobra van Párizsban, a fia szintén tüzértiszt volt mindenféle plecsnikkel. Hozzátartozik a történethez, hogy 1906 után megbírálta Zoláékat, hogy rongálták a hadsereg tekintélyét, és az sokkal fontosabb, mint az ő egyéni sorsa.
Anatole France A pingvinek szigete című ironikus Franciaország-történetében pontosan leírja, hogyan működött a Dreyfus-ügy egyfajta politikai Fradi-MTK vagy Fradi-Dózsa szembenállásként... (Az én sráckoromban még Kinizsi-Lobogó, illetve libás-pereces ellentét volt, bár, gondolom, ezt már az ötvenesek sem értik.)
A magyar nacionalistának nevelődött bécsi újságíró, Herzl a perről tudósítva kezdett azon gondolkozni, hogy jó volna egy saját zsidó állam. Nem ott, ahol van! Valahol az Újvilágban, Vadnyugat-szerűen feltöretlen földön. Amennyiben az egykori helyen, akkor úgy, hogy az nagyon megérje az egész Közel-Kelet akkori urának, az isztambuli kalifátusnak. Csakhogy a szultán akkoriban a német és osztrák-magyar birodalom szövetségese volt, és a brit birodalomnak az volt az érdeke, hogy itt minél nagyobb legyen a kupleráj. Lehet, hogy éreztek olajszagot is, bár akkor még Baku vidéke volt az igazi forrás... Ezért megcsillantották a cionisták előtt a lehetőséget (Balfour-nyilatkozat), és párhuzamosan szították az arab nacionalizmusokat, felbíztatva törzsi vezetőket, hogy akár király is lehet belőlük. A világháború első menete (köznyelven I. világháború) után szétcincálták a szultán birodalmát (szupertrianoni szinten), és angol meg francia "gyámság" alá került a java. Amit 1947 után már nem volt mód fenntartani, és ekkor léptek közbe az amerikaiak, meg némileg az oroszok, abban a hitben, hogy a részben szocdem jellegű Izrael Állam esetleg szovjetpárti is lehet.

Egyébként a moszlim kereszténységkritika egyik alapeleme az, hogy Iszá épp olyan jeles próféta, mint Muszá vagy Illés, de követői amolyan kannibálfélék az ostyaevés szokásával.

80. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 14. 18:58

78. granicsar 2012. 04. 14. 8:02

Sajna sosem hallottam Eszterházyról a Dreyfuss ügy kapcsán. Esetleg rémlik valami magyaros huszár szellemben létrehozott könnyűlovasság, de nemlékszem, az kinek a nevéhez köőödött és mikor.
Ha ismeri a témát, mondhatna pár szót róla.

81. medve1942
2012. 04. 14. 21:23

80. Bercsényi-huszárok... A XIV. Lajos és II. Rákóczi Ferenc közti szövetség óta létezik elvileg. Magyarul így éneklik a Suhog a szél Kézsmárk felett... dalt:
www.youtube.com/watch?v=-bJeRuyIuIM

82. granicsar
2012. 04. 14. 21:30


lsd 79
Medve1942 szakkolléga úr azt hiszem többet tud a dologról.

81 Azt hiszem több húszár ezred is van még a mai napig a franciáknál.
Ha jól tudom az örökösödési háború után futatták fel ezt a fegyvernemet. Hadik generális haditettei nagyon kapósá tetták a huszárokat.

83. granicsar
2012. 04. 14. 21:33

84. medve1942
2012. 04. 14. 22:40

Huszárság vagy egyéb könnyűlovasság addig volt háborús körülmények között, amíg fel nem találták a géppuskák különböző fajtáit, azután már csak parádéra lehetett használni, esetleg felderítő feladatokra a lovasokat és lovakat. Igazi modern utódaik a helikopteres csapatok.

85. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 04. 15. 19:03

Köszi az infókat.

Én csak ezt a rövidke cikket találtam:

Ferdinand Walsin-Esterhazy
hu.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Walsin-Esterhazy

86. magyarul (látogató)
2012. 04. 22. 23:18

3. corvin 2012. 04. 11. 7:39

A sötét, korlátolt és bunkó - a sötét, korlátolt és bunkó szövegeddel - éppen te vagy. Én pedig egyetértek a Jobbikkal. 2014-ben jó és versenyképes vetélytársa lesz a Fidesznek. Fidesz-Jobbik együttműködést! Ezt kívánja a magyar jövő. Magyar vagyok, de nem libsi.

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok